Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ενημερώνονται οι βιοκτηνοτρόφοι  δικαιούχοι της Δράσης 1.2 «Βιολογική  Κτηνοτροφία». της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ότι σήμερα Παρασκευή  14/10/2016  αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας, Δημητρακάκη 17 Ρέθυμνο, οι αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις πληρωμής μετά ενστάσεων για το έτος 2012 για  τους δικαιούχους καθώς και λίστα με τους κωδικούς απόρριψης των ενδιαφερομένων .

Aπό τους 256 δικαιούχους   πληρώνονται οι 71 με το ποσό  των  452.589,84   Ευρώ.  

Οι ενδιαφερόμενοι  παραγωγοί, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στις λίστες για πρώτη φορά  μπορούν να υποβάλλουν ένσταση, επί  των καταστάσεων πληρωμής  εντός πέντε  (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης, δηλαδή από 17/10/2016  μέχρι και την 21/10/2016.

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης  (Δημητρακάκη 17).

Οι δικαιούχοι μπορούν επίσης να ενημερώνονται για την πληρωμή τους από τους γεωπόνους –τεχνικούς συμβούλους τους.

Μετά την εξέταση των ενστάσεων θα πραγματοποιηθεί νέα πληρωμή.