Κίτρινη κάρτα για το Ελληνικό έβγαλε στην κυβέρνηση η Επιτροπή Αναφορών της Ευρωβουλής, κατά τη συζήτηση της Αναφοράς της Επιτροπής Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού η οποία διεξήχθη την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016.

Ως γνωστόν από τον Αύγουστο η παραχώρηση του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού βρίσκεται στον αέρα μετά την από 16.08.2016. Απάντηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου κ. Vella ο οποίος δικαίωσε τις θέσεις του Ανεξάρτητου Ευρωβουλευτή Καθηγητή Νότη Μαριά που σε σχετική Ερώτησή του παρέθεσε σειρά διατάξεων του δικαίου της Ε.Ε. που παραβιάζει η παραχώρηση του Ελληνικού.

Κατά την συζήτηση της Αναφοράς ο Νότης Μαριάς επισήμανε για άλλη μια φορά ότι η παραχώρηση του Ελληνικού παραβιάζει τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις καθώς και την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για την προστασία του περιβάλλοντος, την Οδηγία 2001/42/ΕΚ αφού πριν την έκδοση του Νόμου 4062/2012 για την αξιοποίηση του χώρου του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, δεν τηρήθηκαν η διαδικασία και τα προ απαιτούμενα της Οδηγίας αυτής καθώς και την Διεθνή Σύμβαση του Aarchus (Πρόσβαση σε Πληροφορίες, Συμμετοχή κοινού στη Λήψη Αποφάσεων, Πρόσβαση στη δικαιοσύνη για Περιβαλλοντικά θέματα κλπ).

Επιπλέον, ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, στηλίτευσε το γεγονός ότι η Ελληνική κυβέρνηση προτίμησε να κρυφτεί και εκπροσωπήθηκε ...... από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ(!!!) γεγονός το οποίο πέραν των άλλων συνιστά και παραβίαση του Συντάγματος και μάλιστα της αρχής της διάκρισης των Εξουσιών.

Μετά το πέρας της συζήτησης της Αναφοράς, η Επιτροπή Αναφορών της Ευρωβουλής αποφάσισε να κληθούν να καταθέσουν τις απόψεις τους επί της Αναφοράς η Lamda Development A.E. και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ενώ έκανε δεκτή την πρόταση του Νότη Μαριά να παραμείνει ανοικτή η Αναφορά και να κληθούν το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και η Κομισιόν να τοποθετηθούν για το ζήτημα των κρατικών ενισχύσεων και των φοροαπαλλαγών που χορηγούνται κατά την εν λόγω παραχώρηση του Ελληνικού.