Μετά την Ελληνική Στατιστική Αρχή και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, έρχονται τώρα τα στοιχεία του Δείκτη Τάσεων Αγοράς Εργασίας για το β' εξάμηνο του 2011, σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε το ALBA Graduate Business School που δείχνουν ότι μία στις τρεις εταιρείες θα μειώσει το προσωπικό της, μία στις δύο δεν θα δώσει καθόλου αυξήσεις τους επόμενους 12 μήνες και μία στις πέντε εταιρείες θα μειώσει τους μισθούς των εργαζομένων!

Συγκεκριμένα , όπως αναφέρει το PROTO THEMA σύμφωνα με την  έρευνα για το β' εξάμηνο του 2011 που διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα Μάιος- Ιούνιος 2011 : 

1. Το 34% των επιχειρήσεων  του δείγματος ενδέχεται να  προβεί σε μείωση του εργατικού  δυναμικού το επόμενο εξάμηνο.  Μόνο το 17,9% των εταιρειών θα  πραγματοποιήσει προσλήψεις. 

2. Το 50,7% των εταιρειών  δεν έδωσε καθόλου αυξήσεις  τον τελευταίο χρόνο, ενώ το  ποσοστό αυτό θα αγγίξει το 54% τους επόμενους 12 μήνες. Μόνο  το 9,9% θα δώσει αυξήσεις πάνω  από 3%.

3. Σε αντίθεση με  το γενικότερο οικονομικό κλίμα,  μία στις δύο επιχειρήσεις  εξακολουθεί να εμφανίζεται αισιόδοξη  (48.1%). 

4. Άνοδος πάνω από 20% στις ενέργειες προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού αναμένεται μόνο στους κλάδους των Υπηρεσιών, των φαρμακευτικών, των κατασκευαστικών και στη βιομηχανία (τάση που ξεκίνησε το προηγούμενο εξάμηνο). Στον κλάδο της Εκπαίδευσης οι προσδοκίες αύξησης ενεργειών προσέλκυσης νέου προσωπικού είναι μηδενικές όπως και στον τραπεζικό κλάδο και στον κλάδο του τουρισμού. Το εμπόριο παρουσιάζει ακόμα χαμηλά ποσοστά κάτω από 10% όπως και στο προηγούμενο εξάμηνο. Στον τραπεζικό κλάδο παρατηρείται άνοδος 30% στον αριθμό των οικειοθελών αποχωρήσεων.

5. Το 63,2% των εταιρειών  δηλώνει ότι έχει επηρεαστεί  πολύ ή και δραματικά από  την παρούσα οικονομική κρίση,  ποσοστό αυξημένο συγκριτικά  με το περασμένο εξάμηνο (52,4%). Μόνο το 1,4% των εταιρειών δηλώνει  ότι έχει μείνει τελείως ανεπηρέαστο.

6. Το 50% των εταιρειών  θεωρεί πιθανό ή πολύ πιθανό  να μειώσει την εκπαίδευση  των εργαζομένων τους, ενώ στο  40% των εταιρειών θα επηρεαστεί  αρνητικά και η εκπαίδευση  των διευθυντικών στελεχών. Επίσης, περίπου το 60% των εταιρειών σκοπεύει  να μειώσει τα μπόνους, ενώ  το 19,6% θα προβεί σε μειώσεις  μισθών (το 17,9% το σκέφτεται επίσης). Το 6,4% των εταιρειών σκέφτεται  να μετεγκαταστήσει τμήμα ή ολόκληρη την εταιρεία στο εξωτερικό. 

7. Το 41,3% των εταιρειών  έχει προβεί σε απολύσεις το  τελευταίο εξάμηνο ενώ το 22,5% έχει  μειώσει μισθούς. 

8. Για να αντιμετωπίσουν  την κρίση, το 53% των εταιρειών  έχουν προχωρήσει στην αντικατάσταση  των ταξιδίων με video conference υπηρεσίες καθώς και με την προώθηση της συστηματικής επικοινωνίας μέσα στον οργανισμό με έξυπνα και φτηνά εργαλεία όπως Newsletter, ιστολόγια κτλ. 

Αντίστοιχα το 41% των  εταιρειών επενδύει στην δημιουργία ευχάριστου εργασιακού κλίματος με την  προώθηση εταιρικών αθλητικών ομάδων, ομαδικών εξόδων κ.α, ενώ πάνω από το 35% των εταιρειών επενδύει σε υπηρεσίες e-learning και προωθεί την καινοτομία στον οργανισμό με εσωτερικούς διαγωνισμούς και προγράμματα επιβράβευσης (δίνοντας έμφαση στον συμβολισμό της επιβράβευσης της παραπάνω προσπάθειας ιδιαίτερα εν καιρώ κρίσης). Τέλος το 30% των εταιρειών χρησιμοποιεί outsourcing υπηρεσίες κυρίως για να μειώσει λειτουργικά έξοδα (π.χ ανάθεση μισθοδοσίας σε εξωτερικό συνεργάτη κ.λπ.).

9. Και σε αυτό  το εξάμηνο συνεχίζεται η προτίμηση  των επιχειρήσεων προς τα νεαρά  στελέχη/αποφοίτους (32,6%).

10. Όσες εταιρείες  προχωρήσουν σε προσλήψεις θα  στραφούν κυρίως στους τομείς  των Πωλήσεων, της Εξυπηρέτησης  Πελατών, των Οικονομικών/ Λογιστικής  και της Πληροφορικής. 

11. Τα website αναζήτησης εργασίας παραμένουν για τις εταιρείες η πιο δημοφιλής μέθοδος προσέλκυσης και αναζήτησης προσωπικού. Ακολουθούν, οι εταιρικές βάσεις βιογραφικών, η ενδο-εταιρική αναζήτηση για εσωτερική κάλυψη θέσεων, τα εταιρικά web sites και η μέθοδος αναζήτησης που σχετίζεται με το κοινωνικό περιβάλλον των εργαζομένων (από στόμα σε στόμα). Τα Social Media (Linkedin etc) παρουσιάζονται υψηλότερα στις προτιμήσεις των εταιρειών συγκριτικά με τις δημοσιεύσεις σε Πανελλαδικές εφημερίδες.

12. Το 60,6% των εταιρειών  χρησιμοποιεί τις συνεντεύξεις  ως το βασικό εργαλείο επιλογής  προσωπικού, ενώ το 36,3% χρησιμοποιεί  και άλλα εργαλεία όπως ψυχομετρικά  τεστ και τεστ δεξιοτήτων (Η/Υ,  ξένων γλωσσών κλπ).

13. Περίπου το 50% των  εταιρειών απάντησε ότι στις  αγγελίες που αφορούν θέσεις  γραμματείας, λογιστηρίου, τεχνικούς  Η/Υ, ΙΤ Managers και υπάλληλους γραφείου ζητούν πιστοποιημένη γνώση Η/Υ. Η πλειονότητα των εταιρειών κρίνει σημαντική την ύπαρξη πιστοποίησης γνώσης Η/Υ, αγγλικών ή άλλων επαγγελματικών δεξιοτήτων για την τελική επιλογή νέου προσωπικού. 

14. Το 55,3% των εταιρειών  θεωρεί βασική προϋπόθεση για  την επιλογή νέου προσωπικού  την ύπαρξη Μεταπτυχιακού τίτλου  σπουδών.

Σημειώνεται, τέλος, ότι  από το σύνολο των 208 εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα, το 51,1% είναι ελληνικές ενώ το 48,9% πολυεθνικές.