Προκηρύχθηκαν τα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Μηχανολογικού Εξοπλισμού», «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ στις 19-10-2016 (ΦΕΚ3378/Β/19-10-2016, ΦΕΚ3380/Β/19-10-2016, ΦΕΚ3377/Β/19-10-2016, ΦΕΚ3376/Β/19-10-2016). 

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα παραπάνω καθεστώτα είναι η 19η  Οκτωβρίου 2016. Ημερομηνία λήξης του κύκλου των υποβολών ορίζεται: για το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» στις 20 Δεκεμβρίου 2016, για το καθεστώς «Μηχανολογικού Εξοπλισμού» στις 28 Απριλίου 2017 για το καθεστώς  «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» στις 20 Δεκεμβρίου 2016 και για το καθεστώς «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» στις 28 Απριλίου 2017. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (https://www.ependyseis.gr/) στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης για τα τρία πρώτα καθεστώτα ενώ για το καθεστώς «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους»στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Πληροφορίες στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Περιφέρειας Κρήτης, Μάρκου Μουσούρου 15, 5ος όροφος, γραφεία 510 και 508, τηλέφωνα 2813410145, 2813410146, 2813410147, 2813410153 και email: [email protected]