Με την υποβολή μέχρι τις 31.12.2011 μιας αίτησης και παραβόλου 500 ή 1.000 ή 2.000 ευρώ αναλόγως του είδους του κτίσματος μπορεί να ξεκινήσει η τακτοποίηση ενός αυθαιρέτου κτίσματος, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε την Πέμπτη, από το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Παράβολο 500 ευρώ απαιτείται για αυθαίρετο μέχρι 75 τ.μ ή για κύρια και μοναδική κατοικία μέχρι 120 τ.μ. Στα 1.000 ευρώ αυξάνεται σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής μέχρι 1.000 τ.μ. και παράβολο 2.000 ευρώ οφείλεται για κατασκευή μεγαλύτερη των 1.000 τ.μ.

Το ποσό του παραβόλου δεν επιστρέφεται, αλλά συμψηφίζεται με το τελικό πρόστιμο που θα επιβληθεί. Το τελευταίο, διαφέρει για κάθε περίπτωση αυθαιρέτου, ενώ μπορεί να καταβληθεί μέχρι και σε 14 δόσεις.

Η τακτοποίηση ισχύει για 40 χρόνια για αυθαίρετα που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών και 20 ετών για αυθαίρετα σε εκτός σχεδίου ή εκτός ορίων οικισμών.

Ακόμη δεν υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση αυθαιρέτων για τα χτισμένα πριν από το 2003 με αυτά που χτίστηκαν μετά.

Σύμφωνα δε με πληροφορίες του in.gr, για τα πρόστιμα που ήδη «τρέχουν» για όσους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων έκαναν χρήση των προηγούμενων ρυθμίσεων, εξετάζεται ο συμφηφισμός του με αυτό που θα επιβληθεί βάσει της τωρινής ρύθμισης.

Οπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, από την 1η Ιανουαρίου 2012, δεν θα επιτρέπεται η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης, εάν δεν έχει ανασταλεί η κατεδάφισή του, αν δεν έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησής του κατά τις διατάξεις του προαναφερθέντος νόμου, ή αν δεν έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου διατήρησης της νέας ρύθμισης.

Υπολογισμός προστίμου

Σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό του ύψους του προστίμου διαφέρει για κάθε αυθαίρετη κατασκευή αφού προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό συντελεστή 15% επί της τιμής ζώνης, του εμβαδού του ακινήτου και μιας σειράς άλλων συντελεστών που διαφέρουν ανάλογα με το ακίνητο.

Για παράδειγμα το πρόστιμο είναι ακριβότερα για αυθαίρετο που δεν έχει οικοδομική άδεια από αυτό που έχει, που βρίσκεται εκτός σχεδίου, ή που δεν χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.

Ειδικότερα το νομοσχέδιο αναφέρει: ο ιδιοκτήτης της αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης καταβάλλει ειδικό πρόστιμο, το οποίο υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της επί την τιμή ζώνης, -που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, ανεξαρτήτως της χρήσης αυτού, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών κατά τον χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση- επί το συντελεστή 15% και επί τους συντελεστές που ορίζονται ανάλογα με την κατηγορία και το είδος του αυθαιρέτου (πχ αν έχει ή όχι οικοδομική άδεια, αν είναι εντός ή εκτός σχεδίου, κτλ)».

Ο ακριβής τύπος που δίνει το υπουργείου είναι ο εξής:
τετραγωνικά μέτρα Χ 15% Χ τιμή ζώνης Χ συντελεστές επιλεγμένων τετραγωνιδίων στην αίτηση (φύλλο καταγραφής) που συμπληρώνει ο ιδιοκτήτης του αυθαιρέτου και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στοιχεία σχετικά με το αν υπάρχει ή οχι οικοδομική άδεια, αν είναι εντός σχεδίου, αν έχει αλλάξει η χρήση κτλ.


Από 1.500 ως 3.000 ευρώ οι «μικρές» υπερβάσεις

Οπως ορίζεται, ειδικά για αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση καθ’ υπέρβαση οικοδομικής αδείας, συνολικής επιφάνειας μέχρι είκοσι (20) τμ και εφόσον το μέγεθος αυτό δεν υπερβαίνει το ποσοστό 20% της επιτρεπόμενης επιφανείας και βρίσκεται εντός οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου, καθώς και για υπέρβαση ύψους που δεν υπερβαίνει το ποσοστό 20% του επιτρεπόμενου βάσει της οικοδομικής άδειας μετρούμενο από τη στάθμη του περιβάλλοντα χώρου που ορίζεται στην άδεια αυτή, το πρόστιμο καθορίζεται σε ποσόν χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για ακίνητα σε εκτός σχεδίου περιοχές, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για ακίνητα που βρίσκονται σε εντός σχεδίου και εντός οικισμών περιοχές με τιμή ζώνης έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ και σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για περιοχές με τιμή ζώνης μεγαλύτερη από δύο χιλιάδες ευρώ (2.000) ευρώ.