Τα «Κρητικά Χέρια» είναι μια διαδικασία ταυτοποίησης των προϊόντων που κατασκευάζονται στην Κρήτη, εκτός του τομέα των τροφίμων και των ποτών.

Στόχος του προγράμματος είναι η επιλογή αυθεντικών κρητικών προϊόντων με κοινή σήμανση και ενιαία ποιότητα με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ισχυρού ονόματος (brand name), όπως επισημάνθηκε σήμερα σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε από τον πρόεδρο του ΕΒΕΧ, Γιάννη Μαργαρώνη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έλεγχο, πιστοποίηση, διαχωρισμό, σήμανση και παράλληλα μία διαδικασία προώθησης τους στους επισκέπτες στη βάση της ιδέας ότι είναι χειροποίητα και αυθεντικά.

Το δίκτυο «Κρητικά Χέρια» είναι ανοιχτό σε όλες τις επιχειρήσεις και τους κατοίκους της Κρήτης ως μοχλός ανάπτυξης της Κρητικής παραγωγής, των τοπικών επιχειρήσεων και της Κρητικής οικονομίας. Σκοπός είναι να προωθήσει τα προϊόντα αυθεντικής Κρητικής λαϊκής τέχνης τα οποία κατασκευάζονται αποκλειστικά από Κρητικούς καλλιτέχνες και αποτελούν συνεχιστές της παράδοσης.

Επιλέξιμες για την κατοχή και χρήση του σήματος και άρα δικαίωμα συμμετοχής στο δίκτυο «ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΕΡΙΑ» είναι οι επιχειρήσεις που αθροιστικά πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

  • H επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο Επιμελητήριο και οικονομικά ενήμερη

  • H επιχείρηση έχει την έδρα της και την παραγωγική της μονάδα (σε περίπτωση που είναι διαφορετική απ’ την έδρα) των προς πιστοποίηση προϊόντων εντός της Περιφέρειας Κρήτης

  • Η επιχείρηση διαθέτει την αντίστοιχη άδεια λειτουργίας ή νόμιμο απαλλακτικό για την παραγωγική μονάδα των προς πιστοποίηση προϊόντων

  • Η επιχείρηση διαθέτει στην εφορία τον/τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που σχετίζονται με την παραγωγική μονάδα των προς πιστοποίηση προϊόντων

Τα προς πιστοποίηση προϊόντα που παράγει η επιχείρηση εντάσσονται σε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες κλάσεις προϊόντων:

Δείτε αναλυτικότερα τα επιλέξιμα προϊόντα.

Ουσιαστικά πρόκειται για μια προσπάθεια ανάδειξης της κρητικής ποιότητας και παράδοσης με πολλά οφέλη της κρητικής οικονομίας. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο δίκτυο «ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΕΡΙΑ», μόνο εφόσον τηρούνται το σύνολο των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

 

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα «Κρητικά Χέρια» όπως παρουσιάστηκε από το ΕΒΕΧ και τα πάντα σχετικά με το δίκτυο στη σελίδα cretanhands.com