Το θέατρο της Απτέρας βρίσκεται πλησίον της ΝΑ εισόδου της αρχαίας πόλης. Είναι κατασκευασμένο στη φυσική κοιλότητα με νότιο προσανατολισμό και θέα τα Λευκά Όρη.

Στην κατασκευή του θεάτρου, στην οποία αναγνωρίζονται συνολικά τρεις κύριες οικοδομικές φάσεις, χρησιμοποιήθηκε τοπικός απολιθωματοφόρος ασβεστόλιθος.

Η αρχαιότερη φάση του προσδιορίζεται στην Πρώιμη Ελληνιστική περίοδο (3ος αιώνας π.Χ.). Ριζική μετασκευή υπέστη κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους προκειμένου να εξυπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες και τις αλλαγές στη θέαση της εποχής. 

Ancient Theatre of Aptera (with subtitles) from Ephorate of Antiquities Chania on Vimeo.