Το προσωπικό του Α΄ Λ/Τ Λινοπεραμάτων / Κ.Λ.Ηρακλείου κοντά στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες , κοντά στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη .

Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία απο το  προσωπικό του Α΄ Λ/Τ Λινοπεραμάτων  που συλλέγει φάρμακα για το Κοινωνικό Φαρμακείο δήμου Μαλεβιζίου.

Η κοινωνική αυτή δράση έχει χρονικό ορίζοντα  μέχρι το τέλος Νοεμβρίου . Όσοι συμπολίτες μας επιθυμούν να συνεισφέρουν σε αυτή τη προσπάθεια, φέρνουν φάρμακα που δεν εχει παρέλθει η ημερομηνια λήξεως τους  και δεν προκειται να παρέλθει εντός  6 μήνου , τουλάχιστον , και φυσικά δεν είναι απαραίτητα προς χρήση .

Τα φαρμακα θα μαζεύονται στο κτίριο  του Α΄ Λ/Τ Λινοπεραμάτων σε ξεχωριστό ειδικό χώρο , και θα παραδωθούν στο  Κοινωνικό Φαρμακείο δήμου Μαλεβιζίου αρχές Δεκεμβρίου . Παρακαλούμε για την όσο μεγαλύτερη συμμετοχή - ανταπόκριση των συμπολιτών μας .