Ανακοίνωση αναφορικά με τους νέους κανόνες συνταγογράφησης εξέδωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου:

"Εδώ και μερικές ημέρες τέθηκαν σε εφαρμογή  από την ΗΔΙΚΑ  οι κανόνες  παραπομπής των διαγνωστικών εξετάσεων που προβλέπονται από το ΦΕΚ 2221Β/18-7-2016.  Σύμφωνα με αυτούς  το «μέσο παραπεμπτικό» ανά ειδικότητα και ICD-10  αποτελεί το όριο υπέρβασης για τον θεράποντα ιατρό. Ως «μέσο παραπεμπτικό» σύμφωνα με τους συντάκτες του ΦΕΚ,  ορίζεται ο μέσος όρος δαπάνης, πάντα για την ίδια ειδικότητα και το ίδιο ICD-10 για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Όταν ο γιατρός ξεπερνά το 20% αυτού, του μέσου παραπεμπτικού δηλαδή, τότε καταγράφεται η υπέρβαση κι ενημερώνεται ο γιατρός, το σύστημα κι ο ΕΟΠΥΥ.

Η επιλογή και ο αποκλεισμός εξετάσεων με λογιστικά κριτήρια ουσιαστικά αποτρέπει τον γιατρό να ζητήσει εξετάσεις που υπερβαίνουν το «μέσο παραπεμπτικό» δυσχεραίνει την διάγνωση θέτοντας σε κίνδυνο την  υγεία των πολιτών. Η τεκμηριωμένη ιατρική στηρίζεται στις επιστημονικές κατευθυντήριες οδηγίες, στα διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα και έχει ως μοναδικό στόχο να προστατεύει την υγεία των πολιτών. Είναι προφανές ότι ορθή άσκηση της ιατρικής για κάθε γιατρό σημαίνει  εφαρμογή τεκμηριωμένων επιστημονικά κριτήριων διάγνωσης και θεραπείας, προασπίζοντας την υγεία των ασθενών μας.

Ως Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, ζητούμε την άμεση απόσυρσή του και την εφαρμογή ορίου ετήσιας δαπάνης ανά ασθενή (plafond) αξιολογώντας αντικειμενικά κριτήρια (ηλικία, φύλο, νοσηρότητα) καθώς και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων προγραμμάτων πρόληψης.