Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 17:55, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 47 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Πιο συγκεκριμένα:

Προτάσεις – ερωτήσεις δημοτών.
      
⦁    Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. Κρήτης για την πράξη «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

⦁    Ακύρωση της με αρ. 528/2016 απόφασης σε ορθή επανάληψη και της σχετικής 579/2016 απόφασης δημοτικού συμβουλίου Ηρακλείου με θέμα – «Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 για την εκτέλεση το έργου «Υπογείωση δικτύων ΔΕΗ στο πλαίσιο του έργου: Διαμόρφωση οδών άξονα Δικαιοσύνης, Ίδης, Λ. Καλοκαιρινού» και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 για την εκτέλεση του έργου «Υπογείωση δικτύων ΔΕΗ στο πλαίσιο του έργου «Διαμόρφωση οδών άξονα Δικαιοσύνης, Ίδης, Λ. Καλοκαιρινού» απόφαση 768/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Ανάκληση της 740/2016 απόφασης του Δ.Σ. και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την προμήθεια υλικών μεταλλικής καμπίνας κάδων (απόφαση 770/2016 Οικονομικής Επιτροπής) .

⦁    Αποδοχή χρηματοδότησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού (απόφαση 771/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 με τίτλο «Διενέργεια επιθεωρήσεων σε σχολικά κτίρια για καταγραφή απαιτούμενων παρεμβάσεων ασφάλειας και υγιεινής» (απόφαση 776/2016 Οικονομικής Επιτροπής).  

⦁    Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 για ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. 20-7325.041 με τίτλο «Μετατοπίσεις – παραλλαγές δικτύων ΔΕΔΔΗΕ/ΟΤΕ» (απόφαση 777/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 για το έργο «Προμήθεια κιγκλιδωμάτων στο πεζοδρόμιο της οδού Δούκος Μποφώρ» (απόφαση 780/2016 Οικονομικής Επιτροπής).  

⦁    Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 για το έργο «Προμήθεια αδρανών υλικών» (απόφαση 781/2016 Οικονομικής Επιτροπής).   

⦁    Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 για το έργο με τίτλο «Ανέγερση 23ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου στις οδούς Λασαίας και Αυλώνος (Θέρισσος)» (απόφαση 797/2016 Οικονομικής Επιτροπής).  

⦁    Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 για το έργο ¨Περίφραξη δημοτικών ακινήτων» (απόφαση 802/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 για την ένταξη ενός νέου έργου με τίτλο «Ανάπλαση πάρκου Καραμανλή επί της οδού Επικτήτου» (απόφαση 803/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την ενίσχυση του Κ.Α. για τις δικαστικές δαπάνες (απόφαση 806/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού (απόφαση 807/2016 Οικονομικής Επιτροπής).  

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού για το έργο με τίτλο “Integrated Management Support for Energy efficiency in Mediterranean Public buiLdings” - IMPULSE, στα πλαίσια του Διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας,  INTERREG – MED (απόφαση 810/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού για το έργο με τίτλο «City to city for building our Europe» στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος EUROPE for citizens 2014 – 2020 (απόφαση  811/2016 Οικονομικής Επιτροπής) .

⦁    Ανάκληση της αριθμ. 660/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής – ανάκληση της αριθμ. 775/2016 απόφασης του Δ.Σ. και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμισης) στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ηρακλείου» (απόφαση 813/2016 Οικονομικής Επιτροπής).   

⦁    Ολική και Μερική Ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης.

⦁    Μεταφορά ημερομηνίας λήξης βεβαιωμένων οφειλών.

⦁    Έγκριση του υπ. αριθμ. 4/2016 πρακτικού επιτροπής άρθρου 32 του Ν.1080/80.

⦁    Διακανονισμός οφειλών δημοτών.

⦁    Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.

⦁    Έγκριση εκδήλωσης στα πλαίσια των εορτών των Χριστουγέννων για τα μέλη των Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.Α.Π.Η.) καθώς και έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια εδεσμάτων και  ροφημάτων για τις ανάγκες της εκδήλωσης.

⦁    Έγκριση διενέργειας ημερίδας με θέμα την «Εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών» και έγκριση διάθεση πίστωσης για την προμήθεια εδεσμάτων και ροφημάτων για τις ανάγκες της ημερίδας.

⦁    Έγκριση διενέργειας προμήθειας κρέατος για τους ενδεούς πολίτες κατοίκους του Δήμου Ηρακλείου για τις γιορτές Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς.

⦁    Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών του Δήμου Ηρακλείου».

⦁    Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Ηρακλείου».

⦁    Ακύρωση της υπ’ αρ. 792/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, έγκριση χρηματοδότησης του έργου «Ανακατασκευή παιδικής χαράς στη συμβολή των οδών Ικάρου και Κανάρη» και έγκριση εκτέλεσης του.  

⦁    Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας και ανασχεδιασμού του κτιριακού συγκροτήματος της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου».

⦁    Έγκριση υποκατάστασης με απαλλαγή αναδόχου, βάση του άρθρου 65 παρ. 2 & 3 του Ν. 3669/08, της αναδόχου ατομικής επιχείρησης «ΓΛΑΚΟΥΣΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» για μέρος του έργου «Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων» από την εταιρεία «ΝΟΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».

⦁    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή κτηρίου πληροφόρησης και πολιτισμού τοπικής κοινότητας Βουτών».

⦁    Συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στο Δίκτυο Φόρουμ Civitas.

⦁    Έγκριση κανονισμών λειτουργίας της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

⦁    Απόφαση για παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε Συλλόγους Γονέων και κηδεμόνων, κατά το σχολικό έτος 2016 – 2017.

⦁    Απόφαση για παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε φορείς της τοπικής κοινωνίας,  κατά το σχολικό έτος 2016 – 2017.

⦁    Έγκριση κατανομής της κρατικής επιχορήγησης που αφορά στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου (Δ’ Δόση 2016).

⦁    Έγκριση διενέργειας προμήθειας γραφείων, καθισμάτων εργασίας και συνεδρίων, ερμαρίων, έδρανα αναγνωστηρίου – συνεδρίου και λοιπών ειδών γραφείου για τη Βικελαία Βιβλιοθήκη.

⦁    Έγκριση και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για τις δαπάνες των εορταστικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν τα Χριστούγεννα στο Κεντρικό Δημαρχείο.

⦁    Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Δημιουργία χάρτη διαδρομών ενδιαφέροντος της παλιάς πόλης του Ηρακλείου».

⦁    Απόσυρση – καταστροφή άχρηστου εξοπλισμού πληροφορικής.

⦁    Έγκριση μετάβασης Αντιδημάρχου Ηρακλείου  κ. Χαράλαμπου Μαμουλάκη στην Αθήνα.

⦁    Έγκριση μετάβασης Αντιδημάρχου Ηρακλείου κ. Ιωάννη Ρασούλη στην Αθήνα.

⦁    Έγκριση μετάβασης των δημοτικών συμβούλων Ηρακλείου κ.κ. Ιωάννη Ξυλούρη και Αθανασάκη Αριστείδη στο Στρασβούργο.

⦁    Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου κ. Αναστασάκη Ιωάννη στην Αθήνα.

⦁    Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την μετάβαση του εντεταλμένου συμβούλου  για θέματα τουρισμού κ. Garancini Gian Andrea  Paolo  στο Μιλάνο.

⦁    Δωρεάν παραχώρηση χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων της Τοπικής Κοινότητας Δαφνών στον Πολιτιστικό Σύλλογο Δαφνών.

⦁    Ανανέωση διάρκειας μείωσης μισθωμάτων αστικών ακινήτων και καταστημάτων της Λαχαναγοράς που εκμισθώνει ο Δήμος Ηρακλείου για το έτος 2017.

⦁    Ανανέωση παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών.