Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο  την 5η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2016, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 8.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο:Ψήφιση πιστώσεων προυπολογισμού οικ. Έτους 2016.

Θέμα 2ο:Τροποποίηση προυπολογισμού οικ. έτουs 2016.

Θέμα 3ο :Τροποποίηση της με αριθμό 324/2015 απόφασης της Οικ. Επιτροπής που αφορά στην Αποδοχή δωρεάς ακινήτου που βρίσκεται στην ΤΚ Αγ. Στεφάνου ΔΕ Μακρύ Γιαλού ιδιοκτησίας Ελένης Ξένου και ορισμός συμβολαιογράφου για την αποδοχή της δωρεάς.

Θέμα 4ο:΄Έγκριση παρακολούθησης και μετακίνησης δημοτικών υπαλλήλων Γαλυμιτάκη Ελευθερίου και Λιοντάκη Νικολάου  για παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης

Θέμα 5ο:Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την συντήρηση –αποκατάσταση οδοστρωμάτων ΔΕ Ιεράπετρας.

Θέμα 6ο:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας   για την εκτέλεση της προμήθειας  «Αντικατάσταση δημοτικού φωτισμού στην οδό Κύπρου και Μεταξάκη»

Θέμα 7ο:΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την Αποκατάσταση-συμπλήρωση υποδομών γηπέδου 5Χ5 Παχείας ΄Αμμου.

Θέμα 8ο:΄Εγκριση απόδοσης λογ/σμού  για επέκταση δημοτικού φωτισμού(γήπεδο τένις)

Θέμα 9ο΅:΄Εγκριση απόδοσης λογ/σμού για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Ιεράπετρα(Ι. Ρίτσου και Μ. Αλεξάνδρου).

Θέμα 10ο:΄Εγκριση απόδοσης λογ/σμού για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Ιεράπετρα (στην οδό Μάνου Κατράκη)

Θέμα 11ο:΄Εγκριση απόδοσης λογ/σμού για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Ιεράπετρα(οδός Ανδρέα Παπανδρέου).

Θέμα 12ο:΄Εγκριση  απόδοσης λογ/σμού για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Ιεράπετρα(πλατεία Κανουπάκη).

Θέμα 13ο:΄Εγκριση απόδοσης λογ/σμού για επέκταση δημοτικού φωτισμού στο Κάτω Χωριό(δημ. σχολείο).