Απάντηση του διοικητή ΠαΓΝΗ – ΓΝ Βενιζέλειο κ. Τασόπουλου στο δελτίο τύπου της ΠΟΕΔΗΝ για την κατάσταση στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των Νοσοκομείων:

"Η αποστολή των νοσοκομείων μας είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη με στόχο καθημερινά να βελτιώνεται η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα. Ο στόχος αυτός υλοποιείται καθημερινά με μέτρα και δράσεις τα οποία υλοποιούνται σε στενή συνεργασία Διοίκησης, 7ης ΥΠΕ και Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας.

Σε αυτή την προσπάθεια κυρίαρχο ρόλο παίζει όλο το προσωπικό μας καθημερινά, που όχι μόνο δίνει τη μάχη να βελτιώνεται καθημερινά η λειτουργία  των νοσοκομείων αλλά και να σημειώνει ιατρικές επιτυχίες, όπως στη Νευροχειρουργική στο ΠαΓΝΗ με καινοτόμα επέμβαση στον εγκέφαλο με ξύπνιο τον ασθενή, στην Οφθαλμολογία και στα δύο νοσοκομεία, στη Γαστρεντερολογία με καινοτόμες επεμβάσεις στο Βενιζέλειο, στην Ρευματολογία, Αιματολογία, Ογκολογία κ.α. Σημειώνουμε δε ότι τα νοσοκομεία του Ηρακλείου εξυπηρετούν περιστατικά από όλη τη Κρήτη αλλά και από τις γύρω νησιωτικές περιοχές.

Ενδεικτικά σας παραθέτουμε μέτρα και δράσεις που υλοποιούνται και στα δύο :

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ    

⦁    Τα νοσοκομεία έχουν συνάψει ατομικές συμβάσεις έργου για την καθαριότητα από 1/8/2016, για τη διανομή των γευμάτων από 1/9/2016. Ολοκληρώνεται και η σύναψη ατομικών συμβάσεων για τη φύλαξη. Σύνολο ατόμων με αυτή την μορφή εργασίας  209 και έως τέλος του 2017. Η οικονομική εξοικονόμηση εκτιμάται στο 18% σε σχέση με τις προηγούμενες συμβάσεις με τους εργολάβους.  

⦁    Έχουν γίνει σημαντικά βήματα εντός του 2016 για την κάλυψη των μεγάλων ελλείψεων σε όλες τις κατηγορίες του προσωπικού και έχει σταλεί ο  προγραμματισμός αναγκών σε προσλήψεις για το 2017. Μετά από 18 χρόνια ξεκίνησαν οι διορισμοί σε διοικητικό προσωπικό και αναμένεται να ολοκληρωθούν όλοι οι διορισμοί 35 μόνιμου προσωπικού ατόμων από την προκήρυξη του ΑΣΕΠ του 1998 . Ολοκληρώνονται οι προκηρύξεις των μονίμων Ιατρών κλάδων ΕΣΥ 23 θέσεων. Ήδη διορίστηκαν από τις προκηρύξεις 4κ και 5κ του ΑΣΕΠ και ΚΕΕΛΠΝΟ 21 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό. Υπηρετούν 82 γιατροί επικουρικό προσωπικό και 52 λοιπό επικουρικό  προσωπικό στους οποίους παρατάθηκαν  οι συμβάσεις.

⦁    Συνολικά και εντός του τρέχοντος έτους και τα δύο νοσοκομεία έχουν ενισχυθεί με 422 συνολικά εργαζομένους (περιλαμβάνονται οι συμβάσεις προσωπικού καθαριότητας,  παρατάσεις υπηρετούντος επικουρικού προσωπικού και  νέου επικουρικού προσωπικού συν τις μόνιμες θέσεις προσωπικού που ολοκληρώνονται).

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΩΝ  

 ⦁    Έχει δοθεί βαρύτητα στη μείωση του χρόνου αναμονής του πολίτη στα γκισέ των νοσοκομείων. Έτσι  έχουν μειωθεί οι ουρές στη γραμματεία ΤΕΙ και  ΤΕΠ ( ΠαΓΝΗ-Βενιζέλειο).

⦁    Προχωρά η πιστοποίηση  υπηρεσιών στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών, Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

⦁    Ξεκίνησε πρόσφατα η πιλοτική εφαρμογή της κατ’ οίκον νοσηλείας σε ογκολογικούς ασθενείς με στόχο να επεκταθεί σε πολλές κατηγορίες ασυθενών.

⦁    Προαγωγή ιατρείου οικογενειακού προγραμματισμού.

⦁    Με υπουργική απόφαση (21-09-2016) χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας στην Δημόσια Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος στο ΠαΓΝΗ.

⦁    Προχωρά η δωρεά Χατζάκη για την επέκταση της Ογκολογικής κλινικής. Την εκπόνηση μελέτης την έχει αναλάβει η περιφέρεια Κρήτης.

⦁    Σημάνσεις σε όλους τους χώρους του Βενιζελείου και στην Αγγλική γλώσσα.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ    

⦁    Συντάσσονται εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας σε όλες τις υπηρεσίες των νοσοκομείων.

⦁    Εφαρμόζονται σύγχρονα συστήματα διοίκησης μέσω ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης της στοχοθεσίας κάθε τμήματος.

⦁    Είναι προς ολοκλήρωση η διασύνδεση της ψυχιατρικής κλινικής του ΠΑΓΝΗ με τις πρωτοβάθμιες δομές ψυχικής υγείας του Ηρακλείου (ΚΨΥ, ψυχιατρικό ιατρείο Βενιζελείου).

⦁    Συνεχής παρακολούθηση αποθεμάτων, ώστε να μην παρατηρούνται σχεδόν ποτέ ελλείψεις σε υλικά.

⦁    Για την ενίσχυση της φύλαξης των νοσοκομείων σε 24ώρη βάση συνεπικουρεί το υπάρχον προσωπικό ασφαλείας προσωπικό επιτήρησης το οποίο προέρχεται από το υπάρχων προσωπικό του νοσοκομείου.

⦁    Απόκτηση Ενεργειακού Πιστοποιητικού στο ΠαΓΝΗ και  στο Βενιζέλειο. Προχωράμε σε ενεργειακή αναβάθμιση.

⦁    Ανάπτυξη εφαρμογής παρακολούθησης παραλαβής - διακίνησης - διάθεσης στα τμήματα - χρέωσης στους ασθενείς υγειονομικού υλικού μέσω γραμμωτού κώδικα (barcode). Έχει ήδη ολοκληρωθεί στο τμήμα της επεμβατικής ακτινολογίας και βρισκόμαστε στο χειρουργείο του ΠαΓΝΗ.

⦁    Συναντήσεις με τους διευθυντές των τμημάτων και ενημέρωσή τους για οικονομικά στοιχεία των μονάδων ευθύνη τους, (τμηματικοί προϋπολογισμοί)..

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ    

⦁    Ο προϋπολογισμός του 2016 εκτελείται κανονικά.

⦁    Πλήρης απορρόφηση των δόσεων για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Έως τέλος του 2016 θα έχουν αποπληρωθεί 48 εκατομμύρια ευρώ.

⦁    Εξορθολογίζονται οι προμήθειες των νοσοκομείων με υιοθέτηση εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας και με ορισμό/εφαρμογή διαδικασιών και ηλεκτρονικά συστήματα.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ    

⦁    Γίνονται συνεχώς δειγματοληπτικοί εσωτερικοί έλεγχοι

⦁    Δικλείδες ασφαλείας παντού και αυστηροποίηση ελέγχων μέσω Follow up των εσωτερικών ελεγκτών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

⦁    Πραγματοποιούνται συνεχείς σεμιναριακές και ενημερωτικές συναντήσεις με όλο το προσωπικό και στα δύο νοσοκομεία με στόχο την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

⦁    Προγραμματίζονται συνεχείς εκπαιδεύσεις

ΚΤΗΡΙΑΚΑ  

 ⦁    Παρεμβάσεις ευπρεπισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ    

⦁    Επέκταση και χρήση των πληροφοριακών συστημάτων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας των νοσοκομείων (πχ ATLAS, COSMOONE, Kanboard, ΤΕΠ, ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, ηλεκτρονική παρακολούθηση χειρουργικών επεμβάσεων, εισροές εκροές πετρελαίου και σύνδεση με το taxisnet).

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ    

⦁    Ξεκίνησαν οι εργασίες εγκατάστασης στο ΠαΓΝΗ του νεου γραμμικού επιταχυντή από την ανάδοχο εταιρία που έχει αναλάβει το έργο της εγκατάστασης των δύο νέων σύγχρονων γραμμικών επιταχυντών, από την δωρεά του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο τμήμα ακτινοθεραπείας του ΠαΓΝΗ.

⦁    Είμαστε σε συνεργασία με την 7η ΥΠΕ Κρήτης μέσω ΕΣΠΑ και άλλων προγραμμάτων να προχωρήσουμε στην ανανέωση σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχουμε κάνει του πεπαλαιωμένου ιατρικού εξοπλισμού του ΠαΓΝΗ και του Βενιζελείου.

Όσον αφορά τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών ΠαΓΝΗ-ΓΝ Βενιζέλειο: Εφημερεύουν εναλλάξ τα νοσοκομεία  και κατά μέσο όρο εξυπηρετούν 550-600 άτομα ημερησίως το κάθε ΤΕΠ. Από το 2010 και μετά παρατηρείται μια αύξηση κατά 10% της προσέλευσης που δείχνει να σταθεροποιείται σε αυτό το επίπεδο. Η πρόσβαση σε αυτά είναι ισότιμη για όλους τους πολίτες ασφαλισμένους και ανασφάλιστους σήμερα και ενδεχόμενα κάποιες ημέρες να παρατηρούνται αυξημένες ροές, οι οποίες όμως αντιμετωπίζονται. Δεν υπάρχει έλλειψη σε εξοπλισμό, υγειονομικό ή άλλο υλικό. Η ελεύθερη  και ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών είναι σύμφωνη με τις επιταγές του Συντάγματος για τη λειτουργία ενός Εθνικού Συστήματος Υγείας  με δημόσιο χαρακτήρα."