Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει ότι η Οικονομική Υπηρεσία και το Ταμείο του Δήμου θα παραμείνουν κλειστά για συναλλαγές με το κοινό τις ημέρες Δευτέρα 02/01/2017 έως και Παρασκευή 06/01/2017 λόγω μετάπτωσης δεδομένων και λοιπές εργασίες μετάβασης στη νέα Οικονομική χρήση.