Ο Ολοκληρωμένος Συνεταιρισμός Ηρακλείου καλεί το κοινό την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου στις 19.30 στην εκδήλωση με θέμα: MIETSHÄUSER SYNDIKAT: ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΌ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΠΟΙΗΜΈΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ

Μέλος του, θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το πώς να απελευθερώσουμε ακίνητα από την αγορά, πώς μπορούν 117 οικιστικά παραδείγματα να έχουν κοινή ιδιοκτησία αλλά να διατηρούν την αυτονομία τους, πως μπορεί να διευκολυνθεί η δημιουργία περισσότερων αυτοοργανωμένων χώρων και γενικότερα για το μοντέλο συλλογικοποίησης της ιδιοκτησίας σπιτιών και διαμερισμάτων στη Γερμανία. Μέσω αυτής της εκδήλωσης θα μπορέσουμε να εμπλουτίσουμε το πολιτικό μας οπλοστάσιο με νέα μοντέλα αυτο-οργάνωσης και αντίστασης στην καθημερινή ζωή.