Την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου στο ξενοδοχείο Αστόρια Capsis πραγματοποιήθηκε η ολομέλεια της Λέσχης Lions Ηρακλείου για τον τρέχοντα μήνα. Στο πλαίσιο της ολομέλειας πραγματοποιήθηκαν δύο πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες.

Στην πρώτη, ο φυσικός και μέλος της Λέσχης Lions Ηρακλείου L. Ανδρέας Χατζηδάκης παρουσίασε την παιδαγωγική διάσταση του προγράμματος Lions Quest.

To Lions Quest, διδάσκει στους νέους σημαντικές δεξιότητες ώστε να μπορούν να συνεργαστούν, να αναπτύξουν θετικές συμπεριφορές και να κάνουν καλές επιλογές.

Για περισσότερα από 25 χρόνια, το Lions Quest έχει επιφέρει θετικές αλλαγές στις ζωές των παιδιών, των οικογενειών τους και της κοινότητάς τους ολόκληρης.

Στη δεύτερη ομιλία, ο Γνωστικός Ψυχολόγος Γιάννης Σεβρισαριανός του Μάριου ανέλυσε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα με τίτλο "Ασθενείς σε κώμα: Μας μιλούν, ας τους ακούσουμε!"

Όπως μας ανέφερε ο ομιλητής, το κώμα είναι μια κατάσταση απώλειας συνείδησης, κατά την οποία το άτομο αδυνατεί να ανταποκριθεί σε περιβαλλοντικά ερεθίσματα (όπως πόνος, ήχοι, ή εικόνες), ενώ ταυτόχρονα διαπιστώνεται ανικανότητα στην έναρξη εκούσιων μηχανικών κινήσεων.

Μια ιδιαίτερη κατάσταση την οποία βιώνουν συγκεκριμένα άτομα σε κώμα ονομάζεται locked-in, κατά την οποία υπάρχει πλήρης συνείδηση των περιβαλλοντικών ερεθισμάτων, αλλά ταυτόχρονη ανικανότητα ανταπόκρισης σε αυτά. Μέσω εξελιγμένων τεχνικών απεικόνισης εγκεφαλικής λειτουργίας, μπορούμε σε πραγματικό χρόνο να αντιστοιχίσουμε επιλεγμένες καταστάσεις δραστηριότητας του εγκέφαλου σε λέξεις της καθομιλουμένης όπως το ΝΑΙ και το ΟΧΙ, εγκαθιδρύοντας έτσι ένα τρόπο επικοινωνίας με locked-in άτομα. Συγχρόνως, η δυνατότητα που μας παρέχεται για επικοινωνία συμβάλει καθοριστικά, σε συνδυασμό με την εκμετάλλευση της πλαστικότητας του εγκεφάλου, στην αποκατάσταση της ικανότητας των ατόμων για σαφή αντίδραση και ανταπόκριση.