Με 30 θέματα συνεδριάζει την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου και ώρα 15:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων.

1.    Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 2/7/15, 8/7/15, 15/7/15, 5/8/15 και 19/8/15 {Πρόεδρος}
2.    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Χανίων στο εταιρικό σχήμα πρότασης χρηματοδότησης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020,  άξονας MG 8-5, με τιτλο “Shifting Paradigms: Behavioural Dynamics and Mobility choices  - SyMbOLIC” {Δήμαρχος}
3.    Έγκριση συνδρομών σε ηλεκτρονικά μέσα έτους 2017 για τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών {Δήμαρχος}
4.    Έγκριση συνδρομών διαδικτυακής πρόσβασης – Internet έτους 2017 για τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών {Δήμαρχος}
5.    Έγκριση συνδρομών Δήμου Χανίων για το έτος 2017 {Δήμαρχος}
6.    Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας “ΑΠΟΘΗΚΗΣ που εξυπηρετεί ανάγκες Κ.Υ.Ε.” κατ' εξαίρεση της υπ'αριθμ. 566/97 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Ορφανουδάκης)   {Πουλιδάκης}
7.    Έγκριση προϋπολογισμού του ΔΟΚΟΙΠΠ οικονομικού έτους 2017 {Αλιφιεράκη}
8.    Έγκριση στοχοθεσίας του ΔΟΚΟΙΠΠ οικονομικού έτους 2017 {Αλιφιεράκη}
9.    Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη  {Αλιφιεράκη}
10.    Δακοκτονία ετών 2017-2019 {Κουκλάκης}
11.    Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 69454/2016 σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων {Φραγγεδάκης}
12.    Κοπή δέντρου στην οδό Ακρωτηρίου 1 (Βλητές Σούδας) {Φραγγεδάκης - Μαράκης} 
13.    Συμβιβαστική προσκύρωση στο ακίνητο με κτηματολογικό αριθμό 081522 στο Ο.Τ. Γ960 του σχεδίου πόλεως “Νέα Χώρα” Δήμου Χανίων (Λουγιάκη Ιωάννα, Λουγιάκης Πέτρος κλπ) {Μαράκης}
14.    Απόρριψη ένστασης κ. Εμμανουήλ Αναστασάκη προς την Περιφέρεια Κρήτης κατά της άρσης ασυμφωνίας στην οδό Σεϊμένη ΣΟΔΥ Προφήτη Ηλία {Μαράκης}
15.    Έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ που αφορά το έργο “Διαμόρφωση ισόπεδων κυκλικών κόμβων & βελτίωση του οδικού τμήματος από κόμβο προς Χορδάκι μέχρι την είσοδο του αερολιμένα Χανίων της αρ. 94 Ε.Ο. Χανίων – Αεροδρομίου του τριτεύοντος Εθνικού Δικτύου   {Ξανθουδάκης}
16.    Διαβίβαση ένστασης της εταιρείας “P & C Development SA” αναδόχου του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ” {Ξανθουδάκης}
17.    Διαβίβαση ένστασης της εταιρείας “P & C Development SA” αναδόχου του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ” {Ξανθουδάκης}
18.    Απόρριψη προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού (ιστοί)” {Ξανθουδάκης}
19.    Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Παρεμβάσεις βελτίωσης προσβασιμότητας πεζοδρομίων και οδικής ασφάλειας σχολικών συγκροτημάτων έτους 2016” {Ξανθουδάκης}
20.    Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχείου Χανίων” {Ξανθουδάκης}
21.    Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση πρώην κοινοτικού καταστήματος Γαλατά για χρήση ιατρείου” {Ξανθουδάκης} 
22.    Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση και Διαρρύθμιση του κτιρίου του Παλαιού Τελωνείου για την δημιουργία κέντρου πολλαπλών πολιτιστικών δραστηριοτήτων” {Ξανθουδάκης} 
23.    Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου νησίδας Αποκορώνου Περίδου Δήμου Χανίων” {Ξανθουδάκης} 
24.    Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Υγρομόνωση – Θερμομόνωση οροφής κτιρίου Τμήματος Πρασίνου” {Ξανθουδάκης} 
25.    Λοιπές παροχές σε είδος για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων - έγκριση είδους γάλακτος {Βλαχάκης}
26.    Επιστροφή χρημάτων (Κορωνιωτάκης) {Βλαχάκης}
27.    Διαγραφή οφειλής από τέλη επί των ακαθαρίστων ετών 2001, 2002, 2003, 2004 και 2005 {Βλαχάκης}
28.    Διαγραφή οφειλής από αυθαίρετο (Μιχελάκης) {Βλαχάκης}
29.    Διαγραφή οφειλών από αυθαίρετο (Μαυρομματάκης) {Βλαχάκης}
30.    Διαγραφή προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ (Δημοτικής Αστυνομίας – Τροχαίας) λόγω εσφαλμένων ή ελλιπών στοιχείων {Βλαχάκης}