Απόφαση του ΔΣ της ΕΛΜΕ  Χανίων  για τις θεματικές εβδομάδες στο Γυμνάσιο

Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

"Το Υπουργείο Παιδείας  με τη γνωστή  τακτική του αιφνιδιασμού και τις  συνοπτικές διαδικασίες που ακολουθεί,   καλεί  τα Γυμνάσια να υλοποιήσουν, υποχρεωτικά και άμεσα, θεματική εβδομάδα με τον τίτλο «Σώμα και ταυτότητα» στις ενότητες διατροφή και ποιότητα ζωής, πρόληψη εθισμού και των εξαρτήσεων και έμφυλες ταυτότητες. Είναι δε τόση η βιασύνη που επιδεικνύει, που απαιτεί από τους συλλόγους διδασκόντων να καθορίσουν συγκεκριμένη πρόταση – σχέδιο υλοποίησης μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου. 

Πίσω από τις βαρύγδουπες φράσεις για «καινοτομία», «δημιουργικότητα» κλπ κρύβεται μία πραγματικότητα την οποία το Υπουργείο Παιδείας και οι διάφοροι αρμόδιοι του ΙΕΠ συνειδητά «ξεχνούν»:

Η δημιουργικότητα δεν είναι κάτι που επιβάλλεται από τα «πάνω» και μάλιστα με εγκυκλίους, αλλά προϋποθέτει την αυτενέργεια, την πρωτοβουλία μαθητών – εκπαιδευτικών, οι οποίοι από κοινού αποφασίζουν για τα θέματα τα οποία έχουν ευρύτερο γνωστικό και παιδαγωγικό ενδιαφέρον και σχετίζονται με τις πραγματικές ανάγκες. Είναι δηλαδή ,τα εκατοντάδες προγράμματα που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή στα Γυμνάσια της χώρας από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Και το Υπουργείο «καινοτομώντας» έχει ήδη προχωρήσει  στην αφαίρεση της δίωρης μείωσης ωραρίου σε όσους υλοποιούσαν διάφορα προγράμματα! Τόσο πολύ ενδιαφέρεται για την δημιουργικότητα στα σχολεία!

Το Υπουργείο έχει «ξεχάσει» ότι τα θέματα αυτά αποτελούν βασικές ενότητες των μαθημάτων που μείωσαν -χωρίς κανένα επιστημονικό – παιδαγωγικό κριτήριο- όπως  Οικιακή Οικονομία ,Βιολογία κλπ την περασμένη σχολική χρονιά στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής και της εξοικονόμησης προσωπικού. Η αντίληψη που κυριαρχεί για τη γνώση δεν είναι άλλη από την αποσπασματικότητα, την παροχή γενικών-κατά κανόνα άχρηστων-πληροφοριών, την ενίσχυση των δεξιοτήτων αντί της ολοκληρωμένης, ενιαίας γνώσης.

Το Υπουργείο έχει «ξεχάσει» ότι την προηγούμενη χρονιά έχει αφαιρέσει τη μείωση ωραρίου στους υπεύθυνους εργαστηριών (πληροφορικής- φυσικών επιστημών) με αποτέλεσμα  την πλήρη απαξίωση τους.

Το Υπουργείο έχει «ξεχάσει» την υπολειτουργία και την ανυπαρξία των σχολικών βιβλιοθηκών, τη μη τοποθέτηση υπευθύνων.

Το Υπουργείο  προκαλεί, όταν μιλά για την προαγωγή της υγείας και της ευημερίας των παιδιών, αλλά την ίδια στιγμή η κυβέρνηση προωθεί την βάρβαρη και αντιδραστική πολιτική των ΕΕ-ΔΝΤ- ΟΑΣΑ, που αυξάνει τη φτώχεια και επιτείνει την διάλυση της δημόσιας παιδείας και υγείας.
Φυσικά, δεν είναι ήσσονος σημασίας και το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας μέσα από τις θεματικές εβδομάδες φορτώνει στις πλάτες των συλλόγων διδασκόντων πρόσθετα γραφειοκρατικά και διοικητικά καθήκοντα σε βάρος του παιδαγωγικού και διδακτικού έργου τους, νέες τροποποιήσεις στα ωρολόγια προγράμματα σε μία σχολική χρονιά που το μόνιμο και σταθερό προσωπικό μειώνεται ακόμη περισσότερο στο σχολείο. Περιφρονεί τον προγραμματισμό των Συλλόγων Διδασκόντων, που έχουν ήδη κάνει, σε προγράμματα και εκπαιδευτικές δράσεις από την αρχή της σχολικής χρονιάς με βάση τις παιδαγωγικές ανάγκες του κάθε σχολείου. Στην πραγματικότητα η θεματική εβδομάδα παραβιάζει πολλαπλά το ωράριο των εκπαιδευτικών. Π.χ. οι δράσεις που απευθύνονται στην τοπική κοινωνία θα πραγματοποιηθούν κατά κύριο λόγο εκτός ωραρίου σχολείου.

Η σχετική εγκύκλιος έχει όλο το «πακέτο»: υποχρεωτική συμμετοχή εκπαιδευτικών, ομάδα συντονισμού, φόρμα συμπλήρωσης, σχεδίου υλοποίησης, φόρμα υποβολής στο ΙΕΠ για αποτίμηση υλοποίησης. Καταναγκασμός, δηλαδή, γραφειοκρατικοποίηση, εντατικοποίηση της εργασίας, τυποποίηση, μετρήσιμα αποτελέσματα, δείκτες, ελεγχόμενο πλαίσιο, αναστάτωση του ωρολογίου προγράμματος κ.λ.π. δείχνουν ξεκάθαρα την πρόθεση του Υπ. Παιδείας να κατοχυρώσει βήματα στην αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών. Το επιχείρημα παλιό και γνωστό η ανάδειξη "καλών πρακτικών" των σχολείων.

Τέλος ,πίσω από τα εντυπωσιακά θέματα (έμφυλη ταυτότητα, ομοφοβία κλπ) που δίνουν ένα προφίλ προοδευτισμού, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση των συλλόγων, υπάρχει προχειρότητα, ενώ αφήνει ανοικτό και το ενδεχόμενο εμπλοκής φορέων εκτός εκπαιδευτικής κοινότητας που καθορίζονται όμως αυστηρά από τον κατάλογο φορέων που θα εκδώσει το Ι.Ε.Π.

Με βάση τα παραπάνω το ΔΣ αποφάσισε :

1)    Να καλέσει την ΟΛΜΕ να καλύψει συνδικαλιστικά, νομικά και πολιτικά τους συλλόγους διδασκόντων στα γυμνάσια, στη μη εφαρμογή της εγκυκλίου.
2)    Να καλέσει την ΟΛΜΕ να αποφασίσει άμεσα τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων σε όλες τις ΕΛΜΕ, καθώς και ΓΣ προέδρων, για να αποφασίσει αγωνιστικό πρόγραμμα δράσης.
3)    Να καλέσει τους συναδέλφους στους συλλόγους διδασκόντων να αποφασίσουν να μη συναινέσουν  στην εφαρμογή της εγκυκλίου.
4)    Να απαιτήσει από το υπουργείο την άμεση ανάκληση της εγκυκλίου.
5)    Να αποφασίσει άμεσα μέρα διεξαγωγής ΓΣ της ΕΛΜΕ."