Συνεδριάζει το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νομού Χανίων (στην οδό  Μ.Μπότσαρη 68) στις 8 και 9 Φεβρουαρίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου μας στη συνεδρίαση της 23-1-2017 και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού, απεφάσισε κ α ι      κ α λ ε ί τους Αντιπροσώπους των Σωματείων της δύναμης του Εργατ/κού Κέντρου σε Ετήσιο Τακτικό  Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο στις 8 και 9 Φεβρουαρίου 2017, ημέρες Τετάρτη και Πέμπτη και ώρα 4.30΄ μ.μ.  στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Νομού Χανίων (στην οδό  Μ.Μπότσαρη 68),  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξη

ΘΕΜΑ 1ο:   Διοικητικός Απολογισμός.- 

ΘΕΜΑ 2ο:   α)  Οικονομικός Απολογισμός έτους 2016.-            
                   β) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.-
                   γ)  Οικονομικός Προϋπολογισμός χρήσης έτους 2017-

ΘΕΜΑ 3ο:   Πρόγραμμα Δράσης έτους 2017.-

ΘΕΜΑ 4ο:   Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.-

ΘΕΜΑ 5ο:   Εκλογές για την ανάδειξη α) νέου Διοικητικού Συμβουλίου (17 μέλη).-
                    β) Εξελεγκτικής Επιτροπής (3 μέλη).-
                    γ) Αντιπροσώπων Πανελλαδικού         Συνεδρίου Γ.Σ.Ε.Ε..-
                    δ) 2 μέλη Δ.Σ. από το Σωματείο Συνταξιούχων.-

Στο Συνέδριο δικαιούνται  να πάρουν μέρος οι Αντιπρόσωποι των ταμειακά τακτοποιημένων Σωματείων-Μελών.

Αιτήσεις υποψηφιοτήτων γίνονται δεκτές από το προεδρείο το αργότερο μέχρι 4-2-2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 4.30 μ.μ.

Για την εκλογή Αντιπροσώπων στην ΓΣΕΕ δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο οι αντιπρόσωποι των Σωματείων που επέλεξαν το Εργατ/κό κέντρο σαν Δευτεροβάθμια  Ένωση ή οι αντιπρόσωποι των Σωματείων που δεν ανήκουν σε καμία κλαδική Ομοσπονδία με σχετική δήλωση του προεδρείου τους.
Όλοι οι αντιπρόσωποι θα πρέπει να έχουν μαζί τους το Συνδικαλιστικό ή ατομικό βιβλιάριο ασθενείας του ΙΚΑ για να έχουν δικαίωμα ψήφου.
Όσα Σωματεία έχουν εκλέξει νέους Αντιπροσώπους και δεν έχουν στείλει τα απαραίτητα στοιχεία, να τα στείλουν το συντομότερο για να γίνει ο σχετικός έλεγχος και η ενημέρωση του Μητρώου.