Την Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου, το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Ελαιοτριβείων Λέσβου είχε συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Γιάννη Τσιρώνη κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στα ελαιοτριβεία (και όχι μόνο).

Στη συζήτηση κυριάρχησε το θέμα της δυσκολίας εφαρμογής της νέας υπουργικής απόφασης ΚΥΑ 3924/2016, με την οποία από τις 7 του περασμένου Δεκεμβρίου επιτρέπεται πλέον η υπό όρους διασπορά των υγρών αποβλήτων των ελαιοτριβείων (ΥΑΕ) σε γεωργική γη.
 
Οι ελαιοτριβείς δήλωσαν ότι με τη μέθοδο αυτή αξιοποιείται ένας πολύτιμος πόρος και γι’ αυτό οι ίδιοι παρέδωσαν στη νομοτεχνική ομάδα, που επεξεργάστηκε την ΚΥΑ, πλήρη μετάφραση του ιταλικού νόμου 574/1996, με τον οποίο επιτρέπεται και εφαρμόζεται εδώ και είκοσι χρόνια στην Ιταλία η μέθοδος της διασποράς ΥΑΕ σε γεωργική γη. Υπενθύμισαν δε ότι αυτός ο νόμος χρησιμοποιήθηκε ως βάση για τη σύνταξη της ελληνικής ΚΥΑ, μόνο που το ελληνικό κείμενο επιβαρύνθηκε με ένα σωρό ανούσιες και κοστοβόρες για τους ελαιοτριβείς υποχρεώσεις, αντίστοιχες των οποίων δεν υπάρχουν στον δοκιμασμένο ιταλικό νόμο. Το γεγονός αυτό καθιστά δύσκολη και ασύμφορη την εφαρμογή της μεθόδου, γεννά δε ποικίλα ερωτήματα για τα αίτια αυτής της μετάλλαξης. Οι ελαιοτριβείς ζήτησαν την απλοποίηση της ΚΥΑ, ώστε, αφ’ ενός μεν να μπορεί να εφαρμοστεί με απλές διαδικασίες, αφ’ ετέρου δε να μην είναι ο Έλληνας ελαιοτριβέας και κατ΄ επέκταση ο Έλληνας ελαιοπαραγωγός, στον οποίο θα μετακυλήσει το όποιο κόστος, σε μειονεκτική θέση, από πλευράς κόστους, σε σχέση με τον Ιταλό.
 
Ο κ. Τσιρώνης, αφού άκουσε τις θέσεις των ελαιοτριβέων συμφώνησε στο ότι η ΚΥΑ εμπεριέχει στοιχεία που ανεβάζουν το κόστος της εφαρμογής της χωρίς να προσθέτουν ουσία και ότι θα μπορούσε να είχαν θεσπιστεί απλούστερες διαδικασίες. Ο ίδιος υποσχέθηκε ότι η ΚΥΑ θα απλοποιηθεί και ζήτησε προς τούτο τις προτάσεις των ελαιοτριβέων. Οι ελαιοτριβείς παρέδωσαν στον κ. Τσιρώνη σχετικό λεπτομερές υπόμνημα των προτάσεών τους, υποστηρίζοντας παράλληλα τις απόψεις τους με παραπομπές σε δημοσιευμένες εργασίες δόκιμων Ελλήνων ερευνητών επί της μεθόδου.
 
Η γενικότερη στάση του αν. υπουργού στο θέμα προκάλεσε ευχάριστη έκπληξη στους ελαιοτριβείς και ενθάρρυνε ελπιδοφόρες προσεγγίσεις.
 
Σε συνέχεια αναπτύχθηκαν θέματα που σχετίζονται με την ένταξη των ελαιοτριβείων στον υπό έκδοση αναπτυξιακό νόμο, προκειμένου ο αν. υπουργός να ενεργήσει ως κομιστής τους αρμοδίως κεντρικά, αφού τα θέματα αυτά δεν ανήκουν στο πεδίο άμεσης ευθύνης του κ. Τσιρώνη, δηλαδή:
-η δυνατότητα ένταξης στο νόμο στερούμενων άδειας εγκατάστασης ελαιοτριβείων, προκειμένου να εξοπλιστούν κατά τις απαιτήσεις της ΚΥΑ και να αδειοδοτηθούν κανονικά. Επί αυτού μάλιστα συνεργάτης του κ. Υπουργού υπέδειξε τον εφοδιασμό προσωρινής άδειας από την αρμόδια υπηρεσία, όπως έχει ήδη γίνει σε άλλα μέρη της χώρας μας, και
-η δυνατότητα ένταξης στο νόμο και των δύο τύπων των φυγοκεντρικών ελαιοτριβείων, τριφασικών και διφασικών, ώστε να προωθηθούν και οι δύο βασικοί νόμιμοι τύποι διαχείρισης παραπροϊόντων, ιδιαιτέρως δε να υποστηριχθεί η νέα εθνική νομοθεσία περί διασποράς των ΥΑΕ, που με πολύ κόπο θεσπίστηκε πρόσφατα.
 
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελαιοτριβείων της Λέσβου, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον αν. υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσιρώνη για το ενδιαφέρον του και τις τόσο συγκλίνουσες με αυτές των ελαιοτριβέων απόψεις του και δήλωσε ότι τελεί σε αναμονή εξελίξεων.


Πηγή: paseges.gr