Στα γραφεία της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) πραγματοποιήθηκε χθες 24-1-2017 συνάντηση παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξίας & Περιβάλλοντος κ. Ν. Καλογερή, του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων Κανδάνου – Σελίνου κκ. Α. Περάκη, Σ. Σταυρίδου και Σ. Αλιφιέρη, του Αντιπροέδρου και των μελών Δ.Σ. της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) κ.κ. Ι. Κουτράκη, Χ. Χαριτάκη, Παύλου Σειμένη, Ι. Μαλακωνάκη και Γ. Δερελή και υπηρεσιακών στελεχών της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) για ενημέρωση από το Δήμαρχο Κανδάνου – Σελίνου σχετικά με το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.

Ο Δήμαρχος Κανδάνου – Σελίνου ενημέρωσε τους παρευρισκομένους σχετικά με την πορεία των σχετικών διαδικασιών, εγκρίσεων και χρηματοδοτήσεων για την υλοποίηση του ΣΜΑ. Όλοι οι παρευρισκόμενοι τόνισαν την αναγκαιότητα για την γρήγορη υλοποίηση του έργου, που θα δώσει στο Δήμο τη δυνατότητα να μειώσει το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων, αλλά και να δώσει λύση στα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει στο θέμα αυτό. Τέλος, συζητήθηκαν τεχνικά ζητήματα που αφορούν το έργο και οι τρόποι αντιμετώπισής τους.