Με το δείκτη  Dow Jones να κατακτά νέα ιστορικά υψηλά, διασπώντας τις 20.000 μονάδες, οι αγορές υποδέχονται θριαμβικά την ανάληψη της προεδρίας των Η.Π.Α. από τον Τραμπ.  Έχουν όμως δίκιο ή απλά βιάζονται οι κερδοσκόποι να προεξοφλήσουν μελλοντικές προσδοκίες πριν αυτές μετατραπούν σε μετρήσιμες πολιτικές πράξεις ; Ας δούμε αναλυτικότερα τις εξαγγελίες Τραμπ στον οικονομικό τομέα και τις αναμενόμενες θετικές και αρνητικές επιπτώσεις τους στην αμερικανική οικονομία.

Διακρίνουμε πέντε περιοχές από τις εξαγγελίες  Τραμπ που πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους οι επενδυτές. Από αυτές τις πέντε περιοχές, οι τρεις αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στην οικονομία και τις αγορές ενώ οι άλλες δύο θα αποτελέσουν σκοτεινές περιοχές, τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Ο πρώτος τομέας αναφέρεται στις εξαγγελίες Τραμπ για αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων με έμφαση στην απελευθέρωση του πλαισίου λειτουργίας των τραπεζών και του ευρύτερου χρηματοοικονομικού κλάδου. Αυτή θα είναι οπωσδήποτε μία είδηση που θα εκληφθεί θετικά από τις αγορές και θα δημιουργήσει ένα κλίμα αισιοδοξίας γύρω από τις προοπτικές των χρηματοοικονομικών οργανισμών.

Οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις αποτελούν την δεύτερη περιοχή θετικών προσδοκιών. Ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής ανέρχεται στο 35% και θεωρείται αρκετά υψηλός. Αρκετές εταιρείες με διεθνή δραστηριότητα αναγκάζονται να μην επαναπατρίζουν τα κέρδη τους για να αποφεύγουν την υψηλή φορολόγηση. Η νέα κυβέρνηση προσδοκά ότι με έναν συντελεστή μεταξύ 10-15% θα εισπράττει τελικά περισσότερα χρήματα από ότι με έναν συντελεστή 35% που ωθεί τις εταιρείες να δρομολογούν άλλες λύσεις. Ανεξάρτητα από την τελική αποτελεσματικότητα του μέτρου, είναι βέβαιον ότι μία ευνοϊκή φορολογική μεταρρύθμιση θα αντιμετωπισθεί θετικά από τις αγορές, πιέζοντας ανοδικά τις τιμές των μετοχών και διευκολύνοντας την εταιρική δραστηριότητα στις αγορές ομολόγων.

Οι δημόσιες δαπάνες για υποδομές είναι ο τρίτος τομέας που αναμένουν με ενδιαφέρον οι επενδυτές. Η προσδοκία για 1 τρις δολάρια πρόσθετες δημόσιες επενδύσεις θα έχει θετικές επιδράσεις στην οικονομική δραστηριότητα και θα επιφέρει μεσοπρόθεσμα οφέλη στην αμερικάνικη οικονομία.  Σίγουρα θα βοηθήσει τις μετοχικές αποτομήσεις και θα ωθήσει σε περισσότερες εκδόσεις δημοτικών ομολόγων.

Υπάρχουν όμως και δύο περιοχές πολιτικής  όπου αναμένονται αναταράξεις, τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Και αυτές είναι η αλλαγή στο σύστημα υγείας και οι συμφωνίες για το διεθνές εμπόριο.

Από τα πρώτα διατάγματα που υπέγραψε ο νέος πρόεδρος ήταν το πάγωμα του προγράμματος Obamacare για την ασφάλιση και περίθαλψη. Μέχρι να καταστεί σαφές ποιό θα είναι επακριβώς το νέο σύστημα, και ποιοί θα είναι οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από αυτό, θα υπάρξουν αναταράξεις και περιδίνηση. Βέβαια κάποια στιγμή θα κατακαθήσει η σκόνη και ο κλάδος υγείας θα αποκτήσει ξανά ενδιαφέρον.
Ο τομέας που δημιουργεί όμως το μεγαλύτερο άγχος είναι αυτός με την αλλαγή των εμπορικών συμφωνιών και την αλλαγή στο status quo του διεθνούς εμπορίου. Ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε δυναμικά στο πεδίο αυτό τόσο με την Κίνα όσο και με το Μεξικό, απειλώντας παράλληλα την υιοθέτηση δασμών στα εισαγόμενα προϊόντα από αυτές τις χώρες. Η λήψη μέτρων αντεκδίκησης από τις θιγόμενες χώρες δεν μπορεί να αποκλειστεί ενώ είναι βέβαιον ότι αρκετές εταιρείες θα τηρήσουν στάση αναμονής μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο, περιορίζοντας έτσι την παγκόσμια επενδυτική δραστηριότητα.

Δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε επίσης και τις οικονομικές συνέπειες που θα προκύψουν από τη νέα μεταναστευτική πολιτική και την πολιτική απέναντι στους μουσουλμάνους και τις διάφορες μειονότητες. 

Όλο αυτό το μίγμα πολιτικών παραπέμπει σε αυξημένη μεταβλητότητα στο μέλλον.Ο σώφρων επενδυτής θα πρέπει να περιμένει να γίνουν πρώτα πραγματικότητα οι πολιτικές αυτές  και έπειτα να αποτιμήσει τις συνέπειες τους στην ανάπτυξη και την κερδοφορία των εταιρειών παρά να σπεύσει να προεξοφλήσει μέσα από διάφορες φήμες τις πιθανές  επιπτώσεις.