Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ.Ιωάννης Μαλανδράκης  θα απουσιάζει στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 1 και Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου , προκειμένου να έχει συναντήσεις, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων , στο  ΥΠΕΚΑ και στο Υπουργείο Εσωτερικών,για θέματα έργων του Δήμου Πλατανιά.  

Το Δήμαρχο θα αντικαθιστά ο Αντιδήμαρχος κ.Εμμανουήλ Σολιδάκης