Η Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου ανακοινώνει ότι ξεκίνησε σήμερα Παρασκευή 3η Φεβρουαρίου 2017 η αποκλειστική προθεσμία των εξήντα ημερών για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη του προ Καποδιστριακού Ο.Τ.Α. Ηρακλείου.

 Ο δασικός χάρτης που έχει αναρτηθεί στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. (https://www.ktimanet.gr) περιλαμβάνει τις περιοχές της 1ης Δημοτικής Κοινότητας, της 2ης Δημοτικής Κοινότητας, της 3ης Δημοτικής Κοινότητας (Αθανάτοι, Γούρνες, Δρακουλιάρης, Λοφούπολη, Σέμελη και Φοινικιά), της 4ης Δημοτικής Κοινότητας (Αγ. Ειρήνη, Βλυχιάς, Κνωσός και Μαραθίτης) και της τοπικής κοινότητας Βασιλειών (Αγ. Βλάσης, Σίλαμος) του Δήμου Ηρακλείου.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει γνώση του αναρτημένου δασικού χάρτη στην ανωτέρω ιστοσελίδα, μέσω της οποίας και μόνο μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου αυτού.

Ο σύνδεσμος για τον αναρτημένο δασικό χάρτη δημοσιοποιείται και από τις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.ypeka.gr) καθώς και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (www.apdkritis.gov.gr).

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει την 4η Απριλίου 2017. Γι’ αυτούς που κατοικούν ή διαμένουν στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την 24η Απριλίου 2017.

Γενικές πληροφορίες παρέχονται στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης, που βρίσκεται στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου (Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, περιοχή ΤΕΙ Ηρακλείου), τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 7.30 έως 15.30 καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων (τηλ. 2810264962 & 2810264959, email: [email protected] ).