Την παρέμβαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου, προκειμένου να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους Νόμους 3299/2004 και 3908/2011, ζητεί με επιστολή του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Μανώλης Αλιφιεράκης.

Επικαλούμενος κυρίως τα συνεχιζόμενα προβλήματα της αγοράς και την αδυναμία τραπεζικής χρηματοδότησης, προτείνει την τροποποίηση του Νόμου 4399/2016, ώστε να παραταθεί  έως 31 Δεκεμβρίου 2017 η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης του 50% του επενδυτικού έργου και έως 30 Σεπτεμβρίου 2018 η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου προτείνει επίσης να δοθεί η δυνατότητα επιχορήγησης εργασίας  κατασκευών για τις οποίες έχει περαιωθεί η διαδικασία ρύθμισής τους,  υπό προϋποθέσεις και εφόσον έχουν υποβληθεί έως 31 Μαρτίου 2017.

Ολόκληρη η επιστολή