Ποιες υπηρεσίες και ποια αστυνομικά τμήματα καταργούνται ή συγχωνεύονται - Ποιές είναι οι υπηρεσίες που θα λειτουργούν στην Κρήτη - Δείτε όλο το Προεδρικό Διάταγμα

Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης και αποτελεί πλέον Νόμο του κράτους, το Προεδρικό Διάταγμα για την «Αναδιάταξη – αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας.»

Σε ότι αφορά στην Κρήτη οι αλλαγές που έχουν γίνει είναι εκείνες που είχαν ήδη ανακοινωθεί.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη έχουν πλέον ως εξής:

Υπηρεσίες Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης

Στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, πέραν των Διευθύνσεων Αστυνομίας των άρθρων
55 έως 58, λειτουργούν επίσης οι κατωτέρω Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αυτή:

α. Τμήμα Τροχαίας Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης, με έδρα τη δημοτική ενότητα Λαππαίων του δήμου Ρεθύμνης, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες της αστυνομίας τροχαίας στην περιοχή δικαιοδοσίας του. Στο ως άνω Τμήμα υπάγεται διοικητικά ο Σταθμός Τροχαίας Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική ενότητα Νεάπολης του δήμου Αγίου Νικολάου και ο οποίος ασκεί τις αρμοδιότητες της αστυνομίας τροχαίας στην περιοχή δικαιοδοσίας του.

β. Τμήμα Ειδικών Αποστολών με έδρα τη δημοτική ενότητα Νέας Αλικαρνασσού του δήμου Ηρακλείου, το οποίο έχει ως αποστολή την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση σοβαρών και εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων δημόσιας τάξης και δραστηριοποιείται σε όλη την περιοχή δικαιοδοσίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης με διαταγή του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή, ύστερα από πρόταση του οικείου Διευθυντή Αστυνομίας. Το ως άνω Τμήμα στελεχώνεται από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς και ειδικούς φρουρούς, ο αριθμός των οποίων δεν υπερβαίνει τους σαράντα (40) και διαθέτει σύγχρονο οπλισμό και υλικοτεχνικά μέσα. Στο Τμήμα αυτό λειτουργεί Γραφείο Γραμματείας, το οποίο είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή του εξυπηρέτηση.

γ. Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με έδρα τη δημοτική ενότητα Νέας Αλικαρνασσού του
δήμου Ηρακλείου, το οποίο έχει ως αποστολή τη διερεύνηση σοβαρών εγκληματικών δραστηριοτήτων οργανωμένης μορφής σε όλη την περιοχή δικαιοδοσίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης και που αφορούν, ιδίως, στην παράνομη διακίνηση μεταναστών, τη διακίνηση λαθραίων προϊόντων, την παράνομη εμπορία όπλων και ειδών οπλισμού, την καλλιέργεια ή εμπορία ναρκωτικών ουσιών, σε ομάδες διάπραξης ζωοκλοπών, που για την επίτευξη του σκοπού τους, συνδέονται με ομάδες όμορων νομών, σε ληστείες, εκβιάσεις, τοκογλυφίες, διακεκριμένες κλοπές, αρχαιοκαπηλία, που διαπράττονται στο πλαίσιο λειτουργίας εγκληματικών οργανώσεων, σε οικονομικά εγκλήματα και εγκλήματα, που διαπράττονται μέσω διαδικτύου και λοιπές πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα που εμφανίζουν στοιχεία οργανωμένου εγκλήματος. Προς τούτο, συνεργάζεται με άλλες καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιες κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Στο Τμήμα αυτό λειτουργεί Γραφείο Γραμματείας, το οποίο είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή του εξυπηρέτηση.

Άρθρο 55
Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων
1. Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων λειτουργούν το Επιτελείο και οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αυτή:
α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων,
β. Αστυνομικό Τμήμα Χανίων,
γ. Τμήμα Τροχαίας Χανίων,
δ. Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Χανίων,
ε. Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Χανίων,
στ. Τμήμα Άμεσης Δράσης Χανίων,
ζ. Τμήμα Μεταγωγών – Δικαστηρίων Χανίων,
η. Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων,
θ. Αστυνομικό Τμήμα Σφακίων,
ι. Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου,
ια. Αστυνομικό Τμήμα Αποκορώνου,
ιβ. Αστυνομικό Τμήμα Πλατανιά και
ιγ. Αστυνομικό Τμήμα Καντάνου - Σελίνου.
2. Στην ίδια Διεύθυνση λειτουργεί επίσης ο Αστυνομικός Σταθμός Γαύδου, ο οποίος εδρεύει στον ομώνυμο δήμο και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Καντάνου - Σελίνου.
3. Έδρα των Υπηρεσιών της παραγράφου 1 ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος.

Άρθρο 56
Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνης
1. Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνης λειτουργούν το Επιτελείο και οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αυτή:
α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρεθύμνης,
β. Αστυνομικό Τμήμα Ρεθύμνης,
γ. Τμήμα Τροχαίας Ρεθύμνης,
δ. Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Ρεθύμνης,
ε. Αστυνομικό Τμήμα Μυλοποτάμου,
στ. Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Βασιλείου,
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Αμαρίου,
η. Αστυνομικό Τμήμα Ανωγείων,
θ. Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνης και
ι. Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου.
2. Έδρα των Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος.

Άρθρο 57
Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου
1. Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου λειτουργούν το Επιτελείο και οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αυτή:
α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου,
β. Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου,
γ. Β΄ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου,
δ. Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου,
ε. Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Ηρακλείου,
στ. Τμήμα Μεταγωγών – Δικαστηρίων Ηρακλείου,
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Ηρακλείου,
η. Τμήμα Άμεσης Δράσης Ηρακλείου,
θ. Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου,
ι. Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου,
ια. Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού,
ιβ. Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου,
ιγ. Αστυνομικό Τμήμα Μινώα - Πεδιάδας,
ιδ. Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων,
ιε. Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου και 
ιστ. Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς.
2. Στην ίδια Διεύθυνση λειτουργεί επίσης ο Αστυνομκός Σταθμός Καστελλίου, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική
ενότητα Καστελλίου του δήμου Μινώα - Πεδιάδας και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Μινώα -
Πεδιάδας.
3. Έδρα των Υπηρεσιών της παραγράφου 1 ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος πλην της περίπτωσης γ΄,
της οποίας ως έδρα ορίζεται η δημοτική ενότητα Γοργολαΐνης του δήμου Ηρακλείου και των περιπτώσεων ιγ΄
έως και ιστ΄, των οποίων ως έδρες ορίζονται οι δημοτικές ενότητες Αρκαλοχωρίου του δήμου Μινώα – Πεδιάδας,
Αστερουσίων και Αρχανών του δήμου Αρχανών – Αστερουσίων και ο δήμος Γόρτυνας, αντίστοιχα.

Άρθρο 58
Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου
1. Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου λειτουργούν το Επιτελείο και οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπά-
γονται διοικητικά σε αυτή:
α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αγίου Νικολάου,
β. Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Νικολάου,
γ. Τμήμα Τροχαίας Αγίου Νικολάου,
δ. Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Αγίου Νικολάου,
ε. Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας,
στ. Τμήμα Ασφάλειας Ιεράπετρας,
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Σητείας και
η. Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου.
2. Στην ίδια Διεύθυνση λειτουργούν επίσης:
α. Ο Αστυνομικός Σταθμός Οροπεδίου Λασιθίου, ο
οποίος εδρεύει στον ομώνυμο δήμο και υπάγεται διοι-
κητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Νικολάου,
β. Ο Αστυνομικός Σταθμός Αερολιμένα Σητείας, ο οποί-
ος εδρεύει στον ομώνυμο δήμο και υπάγεται διοικητικά
στο Αστυνομικό Τμήμα Σητείας και
γ. Ο Αστυνομικός Σταθμός Μακρύ Γιαλού, ο οποίος
εδρεύει στη δημοτική ενότητα Μακρύ Γιαλού του δή-
μου Ιεράπετρας και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό
Τμήμα Ιεράπετρας.
3. Έδρα των Υπηρεσιών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος
πλην της περίπτωσης η΄, της οποίας ως έδρα ορίζεται η δημοτική ενότητα Νεάπολης του δήμου Αγίου Νικολάου.

Ολόκληρο το ΦΕΚ με το Προεδρικό Διάταγμα


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook