Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος Maroš Šefčovič εκπροσώπησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την πρώτη συνάντηση του Πολιτικού Συμβουλίου του Συμφώνου των Δημάρχων της Ε.Ε., στις Βρυξέλλες.

 Η σύσταση του Πολιτικού Συμβουλίου θα ενισχύσει τον πολιτικό ρόλο του Συμφώνου των Δημάρχων της Ε.Ε, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό της Ευρωπαϊκής Οικονομίας, την τήρηση των δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών και για την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης, μία από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής Juncker .

 Τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου αναμένεται να κάνουν εκστρατεία με δράσεις για το κλίμα και την ενέργεια, καθώς και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις διάφορες τοπικές ανάγκες.

 Τον Ιούνιο του 2016 ξεκίνησε το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Τοπικών Αρχών, η μεγαλύτερη παγκόσμια συμμαχία των πόλεων, που είναι προσηλωμένη στην άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την καθολική πρόσβαση σε ασφαλή, καθαρή και οικονομικά προσιτή ενέργεια.

  O Γιάννης Κουράκης, που συμμετείχε στην Συνεδρίαση ως πρεσβευτής του Συμφώνου των Δημάρχων, δήλωσε:

  «Τα δύο τρίτα του πληθυσμού της Ε.Ε., ζει σε αστικές περιοχές, οι πόλεις και οι Τοπικές Αρχές τους είναι το κλειδί για το χειρισμό των προκλήσεων, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, η κυκλοφοριακή συμφόρηση και οι ενεργειακά αποδοτικές κατοικίες».