Ο Δήμος Κισσάμου αναγνωρίζοντας την τεράστια συμβολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κισάμου και θέλοντας να ενισχύσει το σημαντικό έργο της, παρέδωσε εξοπλισμό νέας τεχνολογίας, ώστε να βοηθηθούν οι προσπάθειές της στο κοινωνικό έργο που προσφέρουν.

Ο Δήμαρχος Κισσάμου, Θεόδωρος Σταθάκης, μαζί με τους Αντιδημάρχους Μανώλη Ξυπολιτάκη και Σταυρούλα Βαρουχάκη επισκέφτηκαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κισάμου και παρέδωσαν στο Διοικητή της ΠΥ Κισάμου, Γιώργο Νικολουδάκη υλικοτεχνικό εξοπλισμό που θα ενισχύσει, περαιτέρω, το έργο της Υπηρεσίας.