Σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 180.000€. προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Ν.Χανίων Α.Ε. σήμερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής του.

Σκοπός της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου είναι όπως τονίστηκε ο εκσυγχρονισμός  του εκθεσιακού χώρου της Αγυιάς, η αξιοποίηση του χώρου, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να φιλοξενούνται εμπορικές εκθέσεις , συνέδρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Οι εργασίες ξεκινούν άμεσα και το κτίριο θα αποδοθεί προς χρήση εντός του 2017. Στόχος είναι, σε συνεργασία με το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων και τους παραγωγικούς φορείς του Νομού μας, οι χώροι της Αγυιάς να αξιοποιηθούν προς όφελος της τοπικής κοινωνίας των Χανίων. 

Συζητήθηκε επίσης,  η συμμετοχή της Αναπτυξιακής στο πρόγραμμα δακοκτονίας για τις περιοχές που δεν θα υπάρξει ενδιαφέρον από άλλους φορείς, για να μην δημιουργηθούν τα προβλήματα που υπήρξαν τις άλλες χρονιές.

Τέλος, συζητήθηκε το θέμα της φιλοξενίας προσφύγων στη Κρήτη. Η  Αναπτυξιακή Ν.Χανίων Α.Ε, σε συνεργασία με τους φορείς αυτοδιοίκησης της Κρήτης, θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα φιλοξενίας προσφύγων που θα εκπονήσει η Κυβέρνηση.