Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας προκηρύσσει επαναληπτικές εκλογές για την ανάδειξη των μελών της Τοπικής Διοίκησης  (Τ.Δ.) του  Περιφερειακού  Τμήματος  (Π.Τ.)  Δυτικής Κρήτης του Ο.Ε.Ε.

Οι εκλογές θα διενεργηθούν την Κυριακή  14 Μαΐου 2017 , από 08:00 μέχρι 18:00.

Ο λόγος των επαναληπτικών εκλογών, είναι πως δεν έγινε δυνατή η συγκρότηση της νέας Διοίκησης μετά τα αποτελέσματα της εκλογών που έγιναν στις 11 Δεκεμβρίου 2016 και τα οποία είχαν ως εξής:

Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων (Π.Δ.Σ.Ο.) 248 ψήφοι – 3 έδρες 

Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων (Α.ΚΙ.Ο.Ε) 210 ψήφοι – 3 έδρες

Αγωνιστική Παρέμβαση Οικονομολόγων Λογιστών - Διαδικτυακής Ομάδας 59 ψήφοι – 1 έδρα 

Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Οικονομολόγων (Δ.Π.Κ.-Ο) 18 ψήφοι 

Να σημειωθεί πως απο την Κεντρική Διοίκηση του ΟΕΕ ορίσθηκε Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή με πρόεδρο τον απερχόμενο πρόεδρο του ΟΕΕ/ Τμ. Δυτ. Κρήτης Παντελή Πετζετάκη.

Στην ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ αναφέρονται και τα εξής:

Δικαίωμα ψήφου και υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για τις εκλογές των μελών της ΤΔ του ΠΤ Δυτικής Κρήτης έχουν τα μέλη του ΟΕΕ που κατοικούν στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνης που θα εκπληρώσουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας συνδρομής του έτους 2016 μέχρι την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 καθώς και όσοι εγγραφούν στοΟ.Ε.Ε.μέχριτη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017. 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα υποβληθούν στην Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε. μέχρι την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 και ώρα 20.00 και πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από απόδειξη πληρωμής ή κατάθεσης του ατομικού παραβόλου υποψηφιότητας , το οποίο ορίζεται σε 2 €.

Τα εκλογικά τμήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων και Ρεθύμνης , τα μέλη που θα πρέπει να ψηφίσουν σε καθένα από αυτά, ο χώρος όπου θα λειτουργήσουν καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια θα γνωστοποιηθούν με ειδική ανακοίνωση της Κ.Δ