Στις 2 Μαρτίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα ΑΝΔΡΟΓΕΩ 

Η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Ανατολικής Κρήτης, σε συνέχεια της με α.π. 214/27-01-2017 πρόσκλησής της, καλεί τα μέλη της στην Τακτική Γενική Συνέλευση στις 2 Μαρτίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα ΑΝΔΡΟΓΕΩ (οδός Ανδρόγεω 2 δίπλα στη Logia-Δημαρχείο Ηρακλείου, 2ος όροφος) με θέματα:

1. Διοικητικός Απολογισμός

2. Οικονομικός Απολογισμός – Έκθεση εξελεγκτικής Επιτροπής

3. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού

4. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού

5. Ενημερώσεις

6. Συζήτηση

Στην Τακτική αυτή Γενική Συνέλευση θα παρευρίσκεται το Προεδρείο του Δ.Σ. της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.: ο Πρόεδρος Παναγιώτης Μούζιος, ο Αντιπρόεδρος Κων/νος Σάσσαλος και ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Πετρόπουλος, οι οποίοι θα ενημερώσουν για φλέγοντα θέματα που απασχολούν τους μηχανικούς του δημοσίου, όπως:

 Ασφαλιστικό

 Επίδομα 6 τοις χιλίοις

 Καταβολή της υπερβάλλουσας μείωσης στους μεταταχθέντες

 Εκτός έδρας αποζημίωση

Η παρουσία όλων είναι πολύ σημαντική.

Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών να ενημερώσουν τους μηχανικούς εγκαίρως και ενυπόγραφα και να τους διευκολύνουν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση.