Ο Δήμος Πλατανιά καταγγέλει την μεταβίβαση τη  δακοπροστασίας έτους 2017 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο Υπουργείο Εσωτερικών - Δείτε ολόκληρο το ψήφισμα

Γίνεται γνωστό ότι με αφορμή την αιφνιδιαστική αποποίηση της αρμοδιότητας της δακοπροστασίας έτους 2017 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τη μεταβίβασή της στο Υπουργείο Εσωτερικών, δηλαδή στις Περιφέρειες, η οποία υπονομεύει την έγκαιρη, ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος της δακοκτονίας προκαλώντας έντονο προβληματισμό και εύλογα ερωτήματα στους ελαιοπαραγωγούς του Δήμου Πλατανιά και ολόκληρης της χώρας, το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά κατά την Τακτική του Συνεδρίαση στις 17/02/2017, με ομοφωνία των παρόντων μελών του ενέκρινε την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος: 

α. Το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά καταγγέλλει την άκαιρη μεταβίβαση της αρμοδιότητας της δακοπροστασίας έτους 2017 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο Υπουργείο Εσωτερικών σε χρόνο που καθιστά ανεφάρμοστο το πρόγραμμα, θέτοντας σε σοβαρότατο κίνδυνο την ελαιοπαραγωγή ολόκληρου του νησιού και καλεί την Κυβέρνηση: 

• Να εξασφαλίσει στις Περιφέρειες τα φάρμακα δακοκτονίας για την άμεση έναρξη της καταπολέμησης του δάκου σε όλες τις περιοχές του Δήμου Πλατανιά αλλά και όλων των Δήμων της Κρήτης, με κονδύλια από τον κρατικό Πρ/σμό, καθώς η άκαιρη και αιφνιδιαστική μεταφορά της “αρμοδιότητας” από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο Υπουργείο Εσωτερικών υπονομεύει το συλλογικό πρόγραμμα δακοκτονίας και οδηγεί την ελαιοκαλλιέργεια στην καταστροφή.

• Να αυξήσει, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες, τις πιστώσεις του προγράμματος, η κατανομή των οποίων έχει ούτως ή άλλως καθυστερήσει, γεγονός το οποίο υπονομεύει εξίσου το πρόγραμμα και θέτει σε κίνδυνο το ελαιόλαδο, το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο εθνικό προϊόν της Ελλάδας, συμβάλλοντας στο εθνικό εισόδημα με 1,5 δισ. ευρώ δηλαδή στο 1% του ΑΕΠ. 

β. Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στον Τοπικό Τύπο και να αποσταλεί στα γραφεία των κ.κ. υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Εσωτερικών, στους κ.κ. βουλευτές του νομού Χανίων, στον κ. Περιφερειάρχη Κρήτης, στον κ. Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, στην Ομοσπονδία και στους αγροτικούς συλλόγους της Κρήτης.