Απευθύνεται σε μέλη Περιβαλλοντικών Οργανώσεων / Συλλόγων / Ομάδων αλλά και σε οποιονδήποτε φορέα ή πολίτη, ο οποίος επιθυμεί να εμπλουτίσει τις γνώσεις του σχετικά με το περιβαλλοντικό δίκαιο

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΠΚ-ΜΦΙΚ), ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων (ΔΣΧ), ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου (ΔΣΗ), η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) και το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών-Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΣΥΓΑΠΕΖ-ΥΠΕΝ) σας καλούν να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Περιβαλλοντικό Δίκαιο και Περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις», που διοργανώνουν το Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017, ώρες 10.00π.μ.-16.00μ.μ.

Το σεμινάριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Έκθεση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου, Κόλπος Δερματά, Ηράκλειο), στην αίθουσα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Κατάρτισης (δυτική αίθουσα, ισόγειο), υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου: «Προώθηση της ευαισθητοποίησης για την άσκηση δίωξης για εγκλήματα κατά της άγριας ζωής και την ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευθύνης για την αντιμετώπιση ζημιών έναντι της βιοποικιλότητας σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» LIFE14/GIE/GR/000026 [Ακρωνύμιο έργου: “LIFE Natura Themis”].

Απευθύνεται σε μέλη Περιβαλλοντικών Οργανώσεων / Συλλόγων / Ομάδων αλλά και σε οποιονδήποτε φορέα ή πολίτη, ο οποίος επιθυμεί να εμπλουτίσει τις γνώσεις του σχετικά με το περιβαλλοντικό δίκαιο, την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών εγκλημάτων από νομικής και διοικητικής πλευράς, τις δυνατότητες που παρέχει η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη (Οδηγία 2004/35/ΕΚ, που ενσωματώθηκε στο εθνικό Δίκαιο με το Π.Δ. 148/2009 [ΦΕΚ Α΄190/29.09.2009]), καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης καθημερινών περιστατικών περιβαλλοντικής υποβάθμισης εκ μέρους των πολιτών.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου περιλαμβάνει την ακόλουθη θεματολογία:

09.30-10.00     Προσέλευση-εγγραφές / Καφές
10.00-10.10    Καλωσόρισμα:
     Δρ. Μιχάλης Προμπονάς, Φυσικός Περιβαλλοντολόγος, ΜΦΙΚ
10.10-10.30     «Παρουσίαση το προγράμματος LIFE Natura Themis και του στόχου της Δράσης Β.5»: 
    Δρ. Γιώργος Σμπώκος, Δικηγόρος, Συντονιστής Ομάδας Έργου ΔΣΗ
10.30-10.50    «Τα στάδια της προανάκρισης και της ποινικής δίωξης υπό το φως του περιβαλλοντικού εγκλήματος»:
    Γιώργος Ζερβός, Δικηγόρος, ΔΣΗ 
10.50-11.10     «Οδηγία για την Περιβαλλοντική Ευθύνη: Ο ρόλος των Περιβαλλοντικών ΜΚΟ στην εφαρμογή της»: 
    Δέσποινα Θεοδωροπούλου, Συντονίστρια Ομάδας Έργου, ΣΥΓΑΠΕΖ-ΥΠΕΝ
11.10-11.30     «Τα περιβαλλοντικά ζητήματα υπό το πρίσμα της κοινωνικής δικαιοσύνης»: 
    Θεοδώρα (Λόλα) Κουτσογεωργοπούλου, Δικηγόρος, ΔΣΧ