Αν ένας φορέας ή ένας δήμος ή μία επιχείρηση δεν προχωρήσει στην καταγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων  τότε κινδυνεύει με ένα βαρύ πρόστιμο. 

Μέχρι την ερχόμενη Τρίτη έχουν προθεσμία όλοι οι φορείς του δημοσίου αλλά και οι επιχειρήσεις που παράγουν απόβλητα να καταγραφούν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων  του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η προθεσμία αυτή φαίνεται να είναι και η τελευταία καθώς ήδη το υπουργείο έχει δώσει παράταση ενώ παράταση δόθηκε και στην προθεσμία που θα έχουν όλοι οι φορείς και οι επιχειρήσεις να καταθέσουν και τις σχετικές εκθέσεις για την διαχείριση και την εναπόθεση των αποβλήτων.

Αν ένας φορέας ή ένας δήμος ή μία επιχείρηση δεν προχωρήσει στην καταγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων  τότε κινδυνεύει με ένα βαρύ πρόστιμο.

Μάλιστα στους δήμους το πρόστιμο είναι της τάξης των 10000 ευρώ ενώ στις επιχειρήσεις το πρόστιμο εξαρτάται από το είδος της επιχείρησης αλλά και τα απόβλητα που παράγει.

Το ΗΜΑ αποσκοπεί στην :

- τήρηση μητρώου όλων των εμπλεκόμενων στην παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων

- ποιοτική και ποσοτική καταγραφή των αποβλήτων και ιχνηλασιμότητά τους

- δυνατότητα διασταύρωσης στοιχείων και διευκόλυνση περιβαλλοντικών ελέγχων

- δυνατότητα αποτελεσματικότερων επιθεωρήσεων για αντιμετώπιση περιβαλλοντικών παραβάσεων

- βελτίωση της δυνατότητας παραγωγής αναφορών και εκθέσεων, καθώς και του επιστημονικού/ερευνητικού έργου.

- έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση μέσω διαδικτύου των εμπλεκόμενων, καθώς και του κοινού

- διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με ηλεκτρονικά μητρώα άλλων δημοσίων αρχών

- εξοικονόμηση πόρων, χρόνου και διοικητικού φόρτου.

Από τους 24 δήμους της Κρήτης ήδη οι περισσότεροι έχουν καταγραφεί στο ΗΜΑ ενώ σημαντική ήταν η βοήθεια που έδωσαν τα στελέχη του ΕΣΔΑΚ σε στελέχη δήμων αλλά ακόμα και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις προκειμένου να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική καταγραφή.