Οι ημερομηνίες επισκέψεων των γιατρών στα Κέντρα Υγείας του Ρεθύμνου - Ανακοίνωση της 7ης ΥΠΕ Κρήτης

"Στο πλαίσιο αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η 7η Υ.ΠΕ., σε συνεργασία με Ιατρούς της των Κέντρων Υγείας, προγραμμάτισε μηνιαίες επισκέψεις ειδικευμένων Ιατρών Γενικής Ιατρικής στη ΜΥ – ΠΕΔΥ Ρεθύμνου, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του πληθυσμού της πόλης και της ευρύτερης περιοχής κάλυψης του Ν. Ρεθύμνου. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε από το μήνα Οκτώβριο 2016. 

Για το μήνα Μάρτιο 2017 οι Ιατροί θα βρίσκονται στη ΜΥ – ΠΕΔΥ Ρεθύμνου κατά τις παρακάτω ημερομηνίες:

01.03.2017, 15.03.2017 και 29.03.2017 Κ.Υ. Περάματος,

08.03.2017 Κ.Υ. Ανωγείων,

09.03.2017, 14.03.2017, 23.03.2017 και 30.03.2017 Κ.Υ. Σπηλίου και

21.03.2017 Κ.Υ. Αγίας Φωτεινής."