Μεγάλο είναι το ύψος των ζημιών που προκλήθηκαν στο οδικό  δίκτυο του Δήμου Αποκορώνου από την θεομηνία της 11-2-2017 

Σε ανακοίνωσή του το ΤΕΕ ΤΔΚ μετά και από αυτοψία που πραγματοποίησε στην περιοχή μαζί με τον δήμαρχο Αποκορώνου, αναφέρει ότι το μέγεθος της ζημιάς είναι τέτοιο που καθιστά επείγουσα την ανάγκη χρηματοδότησης για την αποκατάστασή της.

Αναλυτικά όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΤΕΕ ΤΔΚ:

"Κατά την επίσκεψη της Διοικούσας Επιτροπής και του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ ΤΔΚ στον Δήμο Αποκορώνου ενημερωθήκαμε αναλυτικά από τον Δήμαρχο κ. Κουκιανάκη για την θεομηνία της 11-02-2017 όπου τα ακραία καιρικά φαινόμενα έπληξαν έντονα τον Δήμο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πολύ σοβαρά προβλήματα στις υποδομές του συνόλου του οδικού δικτύου (δημοτικό, αγροτικό, επαρχιακό, παλαιά εθνική οδός και ΒΟΑΚ). 

Με βάση τις πρώτες καταγραφές των υπηρεσιών του Δήμου Αποκορώνου και της Αντιπεριφέρειας Χανίων που μας τέθηκαν υπόψη, προκύπτουν μεγάλες ανάγκες χρηματοδότησης έργων αποκατάστασης των ζημιών, καθώς:

1.    Με τεχνικό δελτίο της 14-2-2017 του Δήμου Αποκορώνου προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης ζητείται η χρηματοδότηση 3 υποέργων συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000€ που αφορούν το δημοτικό και αγροτικό οδικό δίκτυο του δήμου.

2.    Με το 1436/14-2-2017 έγγραφό του προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ο Δήμος Αποκορώνου ζητά χρηματοδότηση 200.000€ για τις άμεσες επεμβάσεις καθαρισμού και συντήρησης του οδικού του δικτύου.

3.    Με τεχνικό δελτίο της Αντιπεριφέρειας Χανίων (20-2-2017) υποβάλλεται για χρηματοδότηση από τον Περιφερειάρχη Κρήτης έργο 245.000€ για την αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Αποκορώνου.

4.    Με σχέδιο τεχνικού δελτίου της Αντιπεριφέρειας Χανίων (20-2-2017) υποβάλλεται στον Περιφερειάρχη Κρήτης η καταγραφή των απαιτούμενων έργων ύψους 1.500.000€ για την αποκατάσταση ζημιών στην παλαιά εθνική οδό του νομού Χανίων, από τα οποία όπως μας πληροφόρησε ο δήμαρχος τα περίπου 1.150.000€ αφορούν τμήματα εντός των ορίων του Δήμου Αποκορώνου.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι απαιτούμενες πιστώσεις για την αποκατάσταση των πρώτων καταγεγραμμένων ζημιών στο Δήμο Αποκορώνου υπερβαίνουν τα 3 εκ. ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται οι απαραίτητες επεμβάσεις στον ΒΟΑΚ.

Όπως εκφράστηκε και στην συνάντηση, το ΤΕΕ/ΤΔΚ κρίνει το ζήτημα ως ιδιαίτερα σοβαρό και επείγον, στηρίζει πλήρως τα επίσημα αιτήματα του Δήμου Αποκορώνου και της Αντιπεριφέρειας Χανίων και ζητά την εξασφάλιση των σχετικών χρηματοδοτήσεων από τα αρμόδια Υπουργεία και τον Περιφερειάρχη Κρήτης."