Στην ενημερωτική συνάντηση παρουσιάστηκαν τα στοιχεία του δασικού χάρτη, τα όρια της περιοχής ανάρτησης και αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

Την Τετάρτη 1-3-2017 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με πρωτοβουλία του ασκούντος χρέη Γενικού Γραμματέα κ. Αναστάσιου Ιωάννου, ενημέρωση από τη Δ/νση Δασών Ηρακλείου στους εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Παραρτήματος Κρήτης και άλλων Υπηρεσιακών παραγόντων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σχετικά με την ανάρτηση του δασικού χάρτη στην περιοχή του προκαποδιστριακού ΟΤΑ Ηρακλείου.

Όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τις πρώτες αναρτήσεις των δασικών χαρτών στην Κρήτη, ενώ επισημάνθηκε η αναπτυξιακή διάσταση του εγχειρήματος, χαρακτηρίζοντας τους δασικούς χάρτες ως έργο υποδομής, με μεγάλη περιβαλλοντική αξία και με θετικές συνέπειες για την εθνική οικονομία.

Στη συνέχεια ακολούθησε γόνιμος διάλογος σχετικά με τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από την ανάρτηση των δασικών χαρτών και πώς αυτά μπορούν να αποφευχθούν. Έγινε αντιληπτό ότι η στενή συνεργασία της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου με το Δήμο Ηρακλείου, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, το ΓΕΩΤΕΕ παρ. Κρήτης και το ΤΕΕ/ΤΑΚ είναι απαραίτητη για την όσο το δυνατόν απροβλημάτιστη συνέχιση της διαδικασίας.

Το ίδιο απόγευμα πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Βασιλειών από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Δασών κ. Παπαδόπουλο και τον δασολόγο κ. Αρβανίτη, ενημέρωση σε κατοίκους του οικισμού των Βασιλειών αλλά και της ευρύτερης περιοχής, σχετικά με την ανάρτηση του δασικού χάρτη στην περιοχή τους. Οι  ενδιαφερόμενοι πολίτες είχαν τη δυνατότητα, κρατώντας τοπογραφικά των αγροτεμαχίων τους, να διαπιστώσουν αν αυτά βρίσκονται μέσα στις περιοχές που εμφανίζουν στο χάρτη δασικό χαρακτήρα ή όχι. Έγινε αντιληπτό ότι οι δασικού χαρακτήρα εκτάσεις που περιλαμβάνονται στο δασικό χάρτη, είναι πολύ λίγες σε σχέση με τις υπόλοιπες αστικές και αγροτικές περιοχές του χάρτη, για τις οποίες δεν απαιτείται καμία ενέργεια από μέρους τους.

Επισημάνθηκε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη είναι η 4η Απριλίου 2017 και ότι δεν προβλέπεται παράταση. 

Οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τους δασικούς χάρτες στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κτηματολογίου  

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα του Σημείου Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου: 2810264966, 2810264962 και 2810264959.