Από 1η Μαρτίου 2017 καθήκοντα Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής στο Δήμο Μυλοπόταμου ανέλαβε ο Μιχάλης Σαρρής.

Ένας νέος άνθρωπος, δραστήριος, ακούραστος, οργανωτικός με πολλά χρόνια παρουσίας στα κοινά του Δήμου και όχι μόνο.

Θεωρούμε ότι η μέχρι τώρα εμπειρία του είναι παρακαταθήκη  για την επιτυχία στα νέα καθήκοντα του.

Θυρωρός