Ολοκληρώθηκαν οι δημαιρεσίες του δήμου Χανίων για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων.

Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου προτάθηκε όπως αναμενόταν από τον κ.Βάμβουκα, ο Μανώλης Αδοντάκης, ο οποίος στο σύνολο 43 ψήφων πήρε 36 ψήφους υπε, με 4 λευκά και 3 άκυρα.

Αντιπρόεδρος, όπως προτάθηκε από την παράταξη του κ.Σκουλάκη ψηφίστηκε ο Θεόδωρος Τζήκας (39 ψήφους, 1 λευκό και 3 άκυρα) ενώ για την θέση του γραμματέα από την ελάσσονα μειοψηφία προτάθηκε και ψηφίστηκε (36 ψήφους υπέρ, 4 άκυρα και 3 λευκά)  ο Λάμπρος Γούλας.