Πρόεδρος επανεξελέγη ο Γαλάτιος Μοσχονάς

Στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 5/3/2017, Πρόεδρος επανεξελέγη ο Γαλάτιος Μοσχονάς από την πλευρά της πλειοψηφίας, Αντιπρόεδρος ο Νικόλαος Σαββάκης από την πλευρά της αντιπολίτευσης και Γραμματέας η Νίκη Ακουμιανάκη, από την πλευρά της πλειοψηφίας.

Στη συνέχεια εκλέχθηκε νέα οικονομική επιτροπή της οποίας προεδρεύει ο Δήμαρχος Παντελής Μουρτζανός. Τακτικά μέλη οι Γεώργιος Σταθωράκης, Βασίλειος Κλάδος, Μενέλαος Φραγκιουδάκης  και Εμμανουήλ Ψαρουδάκης, από την πλευρά της πλειοψηφίας και οι Στέφανος Σημαντήρας και Ιωάννης Λίτινας  από την αντιπολίτευση.

Αναπληρωματικά μέλη εκλέχθηκαν αντίστοιχα οι Γεώργιος Μουρτζανός, Νικόλαος Κόκκινος και Νικόλαος Καπετανάκης από την πλευρά της πλειοψηφίας και οι Γεώργιος Πατένας και Αντώνιος  Καραμπασάκης από την πλευρά της αντιπολίτευσης.