Ο Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου (Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.) ανακοινώνει ότι ξεκινά τη λειτουργία Προγραμμάτων “Άθλησης για Όλους”  περιόδου 2016 - 2017.
 
Τα τμήματα που θα υλοποιηθούν σε πρώτη φάση είναι τα παρακάτω:

  • Άθληση και Γυναίκα  (Τμήματα 4 εκ των οποίων 3 τμήματα στον Άγιο Νικόλαο και 1 τμήμα στην Νεάπολη)

  • Αθλητισμός και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Τμήματα 2)

Για τον προγραμματισμό των  τμημάτων παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν να δηλώσουν το αρχικό τους ενδιαφέρον στα γραφεία του Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν. ή στο τηλέφωνο 2841089513.
 
Η συμμετοχή στα αθλητικά προγράμματα έχει οριστεί στο ποσό των 10 € ανά μήνα. Τα προγράμματα είναι μερικώς χρηματοδοτούμενα από τη Γ.Γ Αθλητισμού.