Το τείχος της παραγραφής υψώνει άλλη μία απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας στους αναδρομικούς φοροελέγχους.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο θέτει για άλλη μια φορά φραγμό στις συνεχείς νομοθετικές ρυθμίσεις που παρατείνουν τον χρόνο παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων του δημοσίου. 

Σύμφωνα με το Β’ Τμήμα του ΣτΕ, η παραγραφή πρέπει να έχει συλλογική εύλογη διάρκεια και να συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας. Με δύο λόγια, ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει τον χρόνο παραγραφής των αξιώσεων του δημοσίου, καθώς σε διαφορετική περίπτωση πλήττεται η ασφάλεια του δικαίου.

Ωστόσο, λόγω της μείζονος σημασίας της υπόθεσης, οι δικαστές του ΣτΕ παρέπεμψαν το θέμα στην Ολομέλεια, προκειμένου να αποφανθεί για τη συνταγματικότητα ή μη σειράς νόμων( 3697/2008, 3790/2009, και 3842/2010) οι διατάξεις του οποίων εάν τελικά κριθούν αντισυνταγματικές, θα στείλουν στο καλάθι των …αχρήστων, χιλιάδες υποθέσεις που εκκρεμούν και από τις οποίες το δημόσιο βρίσκεται εν αναμονή εισπράξεων.

Στο ανώτατο δικαστήριο έφθασε υπόθεση εταιρίας πετρελαιοειδών, στην οποία μετά από έλεγχο επιβλήθηκε πρόστιμο 3.986.826 ευρώ και πρόσθετο φόρο 11.102.850 ευρώ.

Το Διοικητικό Εφετείο ωστόσο ακύρωσε το φύλλο ελέγχου και το δημόσιο έφτασε την υπόθεση στο ΣτΕ.

Οι δικαστές σημειώνουν ακόμη ότι λόγω των συνέχων παρατάσεων δεν μπορεί να στηριχθεί νομίμως η έκδοση του φύλλου ελέγχου σε βάρος της εταιρίας, ωστόσο τον τελικό λόγο θα τον έχει η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

zougla.gr