Αλλάζει ημερομηνία και πραγματοποιείται την Πέμπτη 6 Απριλίου η συνεδρίαση για τον απολογισμό των πεπραγμένων του δήμου Πλατανιά

Γίνεται γνωστό προς κάθε ενδιαφερόμενο, ότι η Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση για τον Απολογισμό των Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής Πλατανιά περιόδου 2014 – 2016, η οποία πραγματοποιείται σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 και είχε ορισθεί για την Πέμπτη 23/03/2017, μεταφέρεται για την Πέμπτη 6/04/2017 και ώρα 18.30.