Οι προϋποθέσεις των βραβεύσεων και οι προθεσμίες υποψηφιοτήτων

Μετά την επιτυχία  την οποία σημείωσαν οι  Βραβεύσεις Ελαιοτριβείων στις Ορθές Πρακτικές Έκθλιψης και Διάθεσης ελαιολάδου της περιόδου 2015/16, το ΔΣ του ΣΕΔΗΚ ,    προκειμένου να προωθήσει  την συνεχή βελτίωση της ποιότητας αλλά και την εφαρμογη ορθών και διαφανών πρακτικών διάθεσης, αποφάσισε την επανάληψη των  Βραβεύσεων αυτών και για την ελαιοκομική περίοδο 2016/17 και προσκαλεί, τα ενδιαφερομενα ελαιοτριβεία να   υποβάλλουν   σχετική υποψηφιότητα.   Ο ΣΕΔΗΚ απεστειλε ηδη σχετικη ενημερωση- προσκληση ηλεκτρονικά σε οσα ελαιοτριβεία  ειχε γνωστο  e-mail  αλλα  μπορει να την στειλει και  σε αλλα  που ενδιαφερονται (τηλ.28210-50800)    

Τα Βραβεία που θα απονεμηθούν θα  είναι καλαίσθητες πλακέτες με την  Χρυσή , Αργυρή  και Χάλκινη  Μινωική Ελιά (Εικ.1)  και Έπαινοι σε χαρτί τύπου πάπυρος, που  θα απονεμηθούν σε  τελετή που θα λάβει χώρα στα πλαίσια ειδικής εκδήλωσης του ΣΕΔΗΚ η οποία θα λάβει ευρεία δημοσιότητα

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση των ορθών Πρακτικών έκθλιψης θα επιβραβευτούν Ελαιοτριβεία Συν/κα ή Ιδιωτικά που εφαρμόζουν πρακτικές που συμβάλουν στην επίτευξη υψηλής ποιότητας κατά την εκθλιψη και  αποθήκευση του ελαιολαδου.

Στην περίπτωση των ορθών  πρακτικών διάθεσης θα επιβραβευτούν Ελαιοτριβεία Συν/κα ή Ιδιωτικά που ακολουθούν διαφανείς διαδικα-σίες στην πώληση του ελαιολά-δου ως  τυποποιημένου και ως χύμα.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων και οι βραβεύσεις δεν απαιτούν  καμιά οικονομική επιβάρυνση από τους ενδιαφερόμενους και η  απονομή των Βραβείων θα γίνει σε ειδικες  εκδηλώσεις του ΣΕΔΗΚ  και θα λάβουν ευρεία δημοσιότητα
Ο ΣΕΔΗΚ έχει  εκδώσει σχετικό Φυλλάδιο (12 σελίδων) στο οποίο περιλαμβάνονται  με σχετικές φωτο, οι Ορθές Πρακτικές στην Έκθλιψη και Διάθεση  του ελαιολάδου καθώς και  η διαδικασία Βραβεύσεων και οι Βραβευθέντες της περιόδου 2015/16. Το Φυλλάδιο αυτό,  που έχει συγγραφεί από επιστήμονες με  πλούσια  ερευνητική  δράση και πολυετή εμπειρία στα θέματα Ελαιοτριβείων, παρέχεται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους  εφόσον το ζητήσουν τηλεφωνικά (28210 50800) η με e-mail [email protected] 

 Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις βραβεύσεις αυτές, πρεπει  να συμπληρώσουν ειδικά ΔΕΛΤΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  (εάν είναι δυνατόν με χρήση υπολογιστή) και να τα  αποστείλουν  μαζί με σχετική τεκμηρίωση όπως Πρακτικά, Αποφάσεις, Φωτογραφίες κλπ στον ΣΕΔΗΚ είτε ηλεκτρονικά σε μορφή pdf στο [email protected] , είτε ταχυδρομικά με απόδειξη στην Δ/νση του ΣΕΔΗΚ Τζανακακη και Ερωτοκρίτου 1,   Χανιά.

Οι  προθεσμίες υποβολής των  ΔΕΛΤΙΩΝ είναι:

Για την Έκθλιψη η   25 Απρίλιου  2017 και  για  την Διάθεση η  10 Οκτωβρίου 2017 

Σχέδια των ΔΕΛΤΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ αποστέλλονται με e-mail σε όσους ενδιαφερομένους τα ζητήσουν με μήνυμα τους στο e-mail   [email protected] η στο τηλέφωνο 28210 50800.

ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ 

-Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα γίνει από ειδική επιστημονική επιτροπή από εκπροσώπους Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών ιδρυμάτων και Επιστημονικών Φορέων, η οποία θα έχει την δικαιοδοσία να ζητήσει διευκρινήσεις ή και να ελέγξει επί τόπου τα στοιχεία των Δελτίων υποψηφιότητας.

 -Αιτήσεις  γενικόλογες χωρίς  επαρκή τεκμηρίωση δεν θα ληφθούν υπόψη.

-.Οι αιτήσεις από Συν/σμούς πρεπει να  υπογράφονται από όλα τα Μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου και από τον Διαχειριστή του Συν/σμού, ενώ οι  αιτήσεις  από ιδιωτικά ελαιοτριβεία πρέπει να υπογράφονται από τον υπεύθυνο του Ελαιοτριβείου και από 10 Παραγωγούς..

-.Ενστασεις για τα αποτελέσματα των  βραβεύσεων   δεν γίνονται αποδεκτές.

-.Οι ακριβείς ημερομηνίες απονομής θα  ανακοινωθούν μετά την λήψη των υποψηφιοτήτων.

- Οι αιτήσεις  θα υποβάλλονται  με συμπλήρωση  ειδικού  υποδείγματος,  σχέδιο του όποιου  τίθεται  στην διάθεση εκείνων που  θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον   στέλνοντας e-mail  στο [email protected] η τηλεφωνώντας στο 28210 50800.