Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα πραγματοποιηθούν στις πιστοποιημένες αίθουσες της Κεντρικής δομής του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) στο πλαίσιο εφαρμογής της αρίθμ. 14708/2007, ενημερώνει για τη διενέργεια εξετάσεων από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

Δικαίωμα στις εξετάσεις έχουν όσοι παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Επιπέδου-1.  

Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα πραγματοποιηθούν στις πιστοποιημένες αίθουσες της Κεντρικής δομής του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ηγουμένου Γαβριήλ 103-105) την Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017 και ώρες από 10:00 έως 15:00.

Η διάρκεια της κάθε εξέτασης θα είναι 30 λεπτά. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ, οι εξεταζόμενοι οφείλουν απαραιτήτως να φέρουν την ημερομηνία της εξέτασης τους: α. στυλό, β. τα απαραίτητα προσωπικά έγγραφα για την ταυτοποίησή τους (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα) καθώς και γ. να γνωρίζουν τον προσωπικό τους ΑΦΜ (όχι της επιχείρησης που απασχολούνται).

Τη μέριμνα για την ορθή διεξαγωγή των εξετάσεων θα φέρουν οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Ενημέρωσης και Πληροφορικής της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΦΕΤ.

Τέλος, ο ΕΦΕΤ ενημερώνει ότι για την κάλυψη της νομικής απαίτησης ως προς την έκδοση των πιστοποιητικών από τον ΕΦΕΤ, σύμφωνα με την Υ.Α. 14706/2007, απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση της προβλεπόμενης γραπτής δοκιμασίας.

Το ΚΕΚΑΠΕΡ για την καλύτερη προετοιμασία των συμμετεχόντων για την εξέταση πιστοποίησης από τον ΕΦΕΤ θα διενεργήσει εθελοντικά επαναληπτικά δίωρα προγράμματα (10:00-12:00) από τη Δευτέρα 27/3/2017 έως και την Παρασκευή 31/3/2017 στην Αίθουσα Διδασκαλίας Α1/1 στον 2ο όροφο (Ηγουμένου Γαβριήλ 103).
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης, Ηγ. Γαβριήλ 103-105, κ. Νικολουδάκης Γεώργιος και κ. Πίτερης Χαράλαμπος (απέναντι από την Τράπεζα Πειραιώς) 2ος όροφος & στα τηλέφωνα, 2831040050-52.