Μετά την επιτυχή κυκλοφορία του “Οδηγού Επανάληψης για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις” από τη Lisari Team, που κυκλοφορεί σε τρίτη επανεκτύπωση σε λιγότερο από ένα χρόνο κυκλοφορίας, έρχεται το συμπλήρωμα του ! Ένα νέο έργο που υπογράφουν καταξιωμένοι καθηγητές μαθηματικών, που περιλαμβάνει 92 μεθοδολογίες ανά παράγραφο και 200 προτεινόμενα θέματα εξετάσεων επιπέδου Β και Γ θεμάτων εξετάσεων. 

Και τα δύο βιβλία διατίθενται με συνοδευτικό βιβλίο λύσεων, που προσφέρεται δωρεάν προσαρμοσμένα  στη νέα ύλη και στα πρότυπα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Κυκλοφορούν από την Ελληνοεκδοτική σε όλα τα βιβλιοπωλεία της Χώρας.

Από τον πρόλογο του νέου βιβλίου τους, διαβάζουμε:

“To τρίτο συγγραφικό βήμα της ομάδας μας, της lisari team, πραγματοποιείται στη Γ΄ Λυκείου, Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών & Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής. Εστιάζουμε στην άρτια επανάληψη του μαθητή κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και όχι μόνο τους τελευταίους μήνες πριν τις Εξετάσεις.

Το κύριο μέλημα της ομάδας μας ήταν η δημιουργία ενός βιβλίου που θα περιείχε επαναληπτικά θέματα Β – Γ ταξινομημένα ανά κεφάλαιο έτσι, ώστε να συμπληρώνει τη μελέτη του μαθητή κατά την ολοκλήρωση ενός κεφαλαίου. Προτείνεται η ταυτόχρονη μελέτη του με το σχολικό βιβλίο, αφού ακολουθεί τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη.

Αν και τα θέματα δεν μπορούμε να τα «μετρήσουμε», ή να τα «ζυγίσουμε», προσπαθήσαμε όμως να κατασκευάσουμε νέα πρότυπα θέματα, που απευθύνονται σε όλους τους μαθητές, δίχως να περιέχουν απαιτητικά ερωτήματα που, συνήθως, συναντάμε στα Δ θέματα, τα οποία και αποθαρρύνουν πρόωρα τον μαθητή.

Προτείνουμε, λοιπόν, ασκήσεις που παρέχουν την ασφάλεια που χρειάζονται οι μαθητές για να οδηγηθούν σταθερά σε πιο απαιτητικές ασκήσεις.

Το παρόν βιβλίο έρχεται να συμπληρώσει τον Οδηγό Επανάληψης που εξέδωσε η ομάδα μας τον Φεβρουάριο 2016, ο οποίος αποτελεί μια εναλλακτική πρόταση μελέτης των μαθηματικών της Γ΄ Λυκείου.

Τα 200 επαναληπτικά θέματα Β – Γ απευθύνονται σε όλους τους μαθητές.

Το βιβλίο είναι δομημένο ως εξής:

Μεθοδολογίες. Οι μεθοδολογίες των ασκήσεων που παρουσιάζονται καλύπτουν τα βασικά ζητήματα που εμπεριέχονται στο σχολικό βιβλίο. Στόχος μας είναι να τονίσουμε την άρρηκτη σχέση θεωρίας και ασκήσεων μέσα από τα λυμένα παραδείγματα και τις αντίστοιχες τεχνικές. Να κατανοηθεί η θεωρία μέσα από τις ασκήσεις και αντιστρόφως. Επιδιώκουμε να δείξουμε τη «λεωφόρο» και όχι τις «υπόγειες

Όλες οι μεθοδολογίες περιγράφονται συνοπτικά και είναι δομημένες ανά παράγραφο του σχολικού βιβλίου. Στην πορεία παρουσιάζονται αναλυτικά και εφαρμόζονται με ένα παράδειγμα (άσκηση) από το σχολικό βιβλίο, όπου είναι εφικτό.

Υπάρχουν 92 μεθοδολογίες συνολικά κατανεμημένες ως εξής:

  • στο 1ο κεφάλαιο: 28
  • στο 2ο κεφάλαιο: 47
  • στο 3ο κεφάλαιο: 17

Κεφάλαιο 1o: Όριο – Συνέχεια Συνάρτησης

Είναι το ξεκίνημα του μαθητή σε ένα κεφάλαιο πολύ σημαντικό, αφού δομούνται οι πρώτες και βασικές έννοιες που θα μελετήσει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Παρουσιάζουμε 35 επαναληπτικά θέματα, λυμένα αναλυτικά. Χρησιμοποιούνται, αποκλειστικά, οι γνώσεις του κεφαλαίου αυτού. Οι ασκήσεις είναι χωρισμένες σε 20 Β θέματα (Α΄ και Β΄ ομάδας) και σε 15 Γ θέματα (Α΄ και Β΄ ομάδας).

Οι ομάδες διαμορφώνονται σύμφωνα με τον βαθμό δυσκολίας.

Κεφάλαιο 2o: Διαφορικός Λογισμός

Το δεύτερο κεφάλαιο είναι το μεγαλύτερο σε έκταση από τα υπόλοιπα και περιέχει τα πιο σημαντικά Θεωρήματα, προτάσεις και έννοιες της Ανάλυσης. Δεν είναι τυχαίο που τα περισσότερα ερωτήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων αντιστοιχούν σε αυτό το κεφάλαιο. Παρουσιάζουμε 52 επαναληπτικά θέματα, λυμένα αναλυτικά. Χρησιμοποιούνται, αποκλειστικά, οι γνώσεις για το κεφάλαιο.

Οι ασκήσεις είναι χωρισμένες σε 28 Β θέματα (Α΄ και Β΄ ομάδας) και σε 24 Γ θέματα (Α΄ και Β΄ ομάδας).

Κεφάλαιο 3o: Ολοκληρωτικός Λογισμός

Είναι μικρότερο από τα προηγούμενα κεφάλαια.
Παρουσιάζουμε 19 επαναληπτικά θέματα, λυμένα αναλυτικά. Χρησιμοποιούνται, αποκλειστικά, οι γνώσεις για το κεφάλαιο. Οι ασκήσεις είναι χωρισμένες σε 11 Β θέματα (Α΄ και Β΄ ομάδας) και σε 8 Γ θέματα (Α΄ και Β΄ ομάδας).

Συνδυαστικά θέματα

Μετά την ολοκλήρωση της ύλης ακολουθούν τα συνδυαστικά θέματα που αφορούν και στα τρία κεφάλαια. Σύνθετα θέματα για εξάσκηση στη λογική των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Εδώ, η ομάδα μας θεωρεί ότι δεν υπάρχει κάτι στοχευμένο για τον μαθητή. Αποφεύγοντας πιο απαιτητικές ασκήσεις που αποθαρρύνουν τον μαθητή, ακολουθούμε μια ήπια μορφή επανάληψης μέσω των συνδυαστικών θεμάτων, χωρίς να ξεφεύγουμε από το ύφος του σχολικού βιβλίου και πάντοτε στη λογική των Πανελλαδικών.

Υπάρχουν 49 Β και 45 Γ Συνδυαστικά θέματα (Α΄ και Β΄ ομάδας), που πλαισιώνουν την επανάληψη.

Μετά τη μελέτη του παρόντος βοηθήματος ο μαθητής είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει πιο απαιτητικές ασκήσεις, τα Δ θέματα, που υπάρχουν στον Οδηγό Επανάληψης της lisari Team.”