Για δικαίωση κάνει λόγο η ΕΠΚΧΑΝ σε ότι αφορά την απαγόρευση που επέβαλε ο ΕΟΦ, σε κάθε είδους διαφήμισης συσκευών παραγωγής όζοντος, καθώς και κάθε σχετικό έντυπο που συνοδεύει τα προϊόντα αυτά, που περιλαμβάνουν ισχυρισμούς οι οποίοι προσδίδουν στο παραγόμενο οζονοποιημένο νερό θεραπευτικές ή προφυλακτικές ιδιότητες έναντι των ασθενειών.

Αναλυτικά:

Μπορούμε να ενημερώσουμε τους καταναλωτές ότι ,ύστερα από καταγγελία των Ενώσεων Καταναλωτών αλλά και ως παρέμβαση της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ στον Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή κ.Δημήτρη Σπυράκο, νοιώθουμε δικαιωμένοι από την απαγόρευση που επέβαλε ο ΕΟΦ, σε κάθε είδους διαφήμισης συσκευών παραγωγής όζοντος, καθώς και κάθε σχετικό έντυπο που συνοδεύει τα προϊόντα αυτά, που περιλαμβάνουν ισχυρισμούς οι οποίοι προσδίδουν στο παραγόμενο οζονοποιημένο νερό θεραπευτικές ή προφυλακτικές ιδιότητες έναντι των ασθενειών.

Οι ισχυρισμοί αυτοί "διαφήμισης συσκευών παραγωγής όζοντος" σημειώνουν - εμπίπτουν στον ορισμό του φαρμάκου (βάσει της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ όπως ισχύει) και η διάθεση των αντίστοιχων προϊόντων στην αγορά προϋποθέτει την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.

Τέτοια άδεια όπως ενημερώνει ο Ε.Ο.Φ,δεν έχει χορηγηθεί μέχρι σήμερα και επομένως, δεν είναι γνωστές οι επιδράσεις τους στον ανθρώπινο οργανισμό.

Επίσης όπως μας ενημέρωσε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία ελέγχου με βάση τη νομοθεσία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, με τις συναρμόδιες αρχές συνεχίζει δε να διερευνά το ενδεχόμενο λήψης και επιπλέον μέτρων.

Μετά από τα παραπάνω, η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, καλεί τους καταναλωτές ,να αποφεύγουν την αγορά τέτοιων συσκευών, μια και η επίσημη πολιτεία δια των Υπηρεσιών της (Ε.Ο.Φ),μας ενημερώνει ότι δεν έχει χορηγήσει άδεια στις εν λόγω συσκευές.