Ανάρτηση Διαγραμμάτων προς Οριστική Οριοθέτηση οικισμών εντός Αρχαιολογικού Χώρου Κνωσού (Μπουγάδα Μετόχι, Μακρύ Τοίχος, Βλυχιά, Αγία Ειρήνη)

Η Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου, καλεί τους ενδιαφερόμενους για την οριστική οριοθέτηση των οικισμών εντός του Αρχαιολογικού χώρου Κνωσού του Δήμου Ηρακλείου (Μπουγάδα Μετόχι, Μακρύ Τοίχος, Βλυχιά, Αγία Ειρήνη), να προσέλθουν στην Υπηρεσία μας (γραφείο 214), από τη Δευτέρα 3/4/2017  και για 20 ημέρες, προκειμένου να λάβουν γνώση των Τοπογραφικών Διαγραμμάτων των προς οριστική οριοθέτηση οικισμών Κνωσού, ως εκπονήθηκαν  από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας Δ.Η μετά των πινάκων συντεταγμένων και περιγραφής ορίων και όπως συνοδεύουν την Απόφαση με αρ. 17/2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την 221/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Κρήτης,  καθώς και να υποβάλουν στην υπηρεσία μας τυχόν ενστάσεις επί των διαγραμμάτων.