Αύριο Τρίτη 4 Απριλίου

Συνεδρίαση της Τοπικής Κοινότητας Μαλών του δήμου Ιεράπετρας θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο της Τ.Κ.  στις 4/ 4/2017 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ. με τα παρακάτω  θέματα:

Την διευθέτηση των όμβριων υδάτων στον Άγιο Αντώνιο, καθαρισμός φρεατίου και καθαρισμός του ρέματος που καταλήγουν τα όμβρια .

Συζήτηση για την αρδευτική περίοδο και την πρόταση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μαλλών.