Αντίστροφη μέτρηση για την παραχώρηση στη Fraport των 14 αεροδρομίων, μεταξύ αυτών και του αεροδρομίου Χανίων

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ίσως και  στις 11 Απριλίου θα περάσουν τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, από την ΥΠΑ, στη Fraport.

Συγκεκριμένα, υπεγράφη η ΚΥΑ των υπουργείων Μεταφορών, Αμύνης και Οικονομικών, η οποία προβλέπει την υπογραφή των επιμέρους, ανά περιφερειακό αεροδρόμιο, πρωτοκόλλων Παράδοσης – Παραλαβής, τα οποία θα περιλαμβάνουν:

α) Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής του Αεροδρομίου, που αφορά στην παραλαβή της χρήσης των Περιοχών Παραχώρησης του αντίστοιχου Περιφερειακού Αεροδρομίου, δηλαδή του αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης και νομής των εκτάσεων, κτιρίων, εγκαταστάσεων, υποδομών και χώρων του εν λόγω Αεροδρομίου που απαιτούνται για την υλοποίηση της παραχώρησης – για τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του άρθρου 4.1.1. εκάστης των εν θέματι Συμβάσεων Παραχώρησης, όπως οι τελευταίες κυρώθηκαν με τα άρθρα 215 και 216 του Ν. 4389/2016,

β) Πρωτόκολλο παραλαβής των Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων με βάση το Επικαιροποιημένο Μητρώο Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων κατά τα οριζόμενα στις Συμβάσεις Παραχώρησης,

γ) Πρωτόκολλο μετρητών κατανάλωσης ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου.

Επίσης, εντέλλονται οι κατά τόπους Αερολιμενάρχες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ή οι νόμιμοι Αναπληρωτές αυτών των 14 Αεροδρομίων, ήτοι: Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Χανίων, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ακτίου, Καβάλας (Ομάδα Α) και Ρόδου, Κω, Σαντορίνης, Μυκόνου, Μυτιλήνης, Σάμου και Σκιάθου (Ομάδα Β) να υπογράψουν τα προαναφερθέντα επιμέρους, ανά αεροδρόμιο πρωτόκολλα, κατόπιν της παράδοσης στον Αερολιμενάρχη από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Παραχωρησιούχου Εταιρείας του συνόλου των ανωτέρω πρωτοκόλλων πριν από την Ημέρα Έναρξης Παραχώρησης, όπως αυτή ορίζεται σε εκάστη Σύμβαση Παραχώρησης, καθώς και να εκτελέσουν κάθε άλλη κατά τόπο απαραίτητη ενέργεια που σχετίζεται με την προαναφερθείσα διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι η Fraport Greece θα αναλάβει τη διαχείριση των περιφερειακών αεροδρομίων για 40 χρόνια (μέχρι το 2057), με τα τέλη να διαμορφώνονται από 13 ευρώ ανά αναχωρούντα επιβάτη έως 18,5 ευρώ, με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων υποχρεωτικών επενδύσεων, οι οποίες φτάνουν τα 330 εκατ. ευρώ μέχρι το 2020.