Η Λέσχη Lions Ηρακλείου πιστεύει ότι η πρόσβαση στην επιμόρφωση σε τεχνολογίες πληροφορικής και διαδικτύου είναι δικαίωμα κάθε νέου στον 21ο αιώνα.

Γι’ αυτό το λόγο σχεδίασε και υλοποιεί δωρεάν μαθήματα υπολογιστών σε μαθητές του Ιδρύματος "Κέντρο Προστασίας του Παιδιού" με σκοπό την προετοιμασία τους για την απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού γνώσεων στη χρήση υπολογιστή και διαδικτύου.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα πραγματοποιείται με τη βοήθεια του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Pixel στο Ηράκλειο της Κρήτης.